Kaupunkistrategian onnistumisista ja haasteista valmistui vuoden ensimmäinen yhteenveto – panostuksia henkilöstöön ja kaupunkiuudistukseen

Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiasta on valmistunut vuoden ensimmäinen yhteenveto strategian tähänastisista onnistumisista ja haasteista. Helsinki seuraa vuosille 2021–2025 tehdyn strategian toimeenpanoa jatkuvasti osana talouden ja toiminnan seurantaa.
Helsingin kaupunkistrategian etenemisestä on valmistunut vuoden ensimmäinen yhteenveto. Strategian etenemistä seurataan säännöllisesti. Kuva: Jussi Hellstén
Helsingin kaupunkistrategian etenemisestä on valmistunut vuoden ensimmäinen yhteenveto. Strategian etenemistä seurataan säännöllisesti. Kuva: Jussi Hellstén

Onnistumisina Koulutus 2030 -ohjelman julkistus ja luonnonsuojelualuiden edistäminen

Yksi alkuvuoden onnistumisia oli Koulutus 2030: Helsinki oppii – tulevaisuudet taidot  -ohjelman julkistus helmikuussa. Koulutus 2030 auttaa Helsinkiä pääsemään tavoitteeseensa olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Ohjelma antaa yhteiset suuntaviivat ja jättää tilaa päiväkodeille ja leikkipuistoille, kouluille sekä oppilaitoksille ja työväenopistoille tehdä omia valintoja.

Kunnianhimoisen ilmastovastuun edistämiseksi Helsinki jatkoi uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. Tänä vuonna valmisteilla olevat luonnonsuojelualueet ovat Mellunmäen luhta, Meri-Rastilan luonnonsuojelualue, Mustavuoren eteläosa, Porvarinlahden eteläranta ja Talin luonnonsuojelualue. Helsinki perustaa joka vuosi vähintään viisi uutta luonnonsuojelualuetta luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.  

Kaupunginosien omaleimaisuuden ja turvallisuuden vaalimiseksi Helsinki on aloittanut kaupunkiuudistusalueilla noin 41 prosenttia tälle vuodelle ohjelmoiduista infrahankkeista, kuten katujen, puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisesta. Kaupunkiuudistus tarkoittaa koko Helsingin kaupungin yhteistä toimintamallia, jonka tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa alueille laadukas täydennysrakentaminen.

Helsingin kaupungin henkilöstön saatavuuden eteen tehtävissä toimenpiteissä Helsingin oman palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset valmisteltiin suunnitellusti ja työterveyshuollon kilpailutus eteni.  

Taloustilanteeseen Helsinki on reagoinut monin toimenpitein, mm. tehostamalla toimintaa sekä laatimalla pidemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmia. Esimerkiksi Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on valmistellut muutosohjelman vuosille 2023–2026. Talouden muutosohjelma auttaa meitä varmistamaan, että pystymme jatkossakin turvaamaan laadukkaat sosiaali-, terveys, ja pelastustoimen palvelut helsinkiläisille.    

Huolina työvoiman saatavuus ja hyvinvoinnin haasteet  

Strategian etenemisen yhteenvedon mukaan strategian toteutumisessa on myös riskejä. Kaupunkistrategian yksi painopisteistä on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden paraneminen, mutta siihen vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ja mielenterveysongelmien kasvu.  

Liikenteessä henkilöautolla tehtyjen matkojen suhteellinen osuus verrattuna joukkoliikenteeseen on yhä suurempi kuin ennen korona-aikaa. Samalla kävelyn kulkutapaosuus oli viime vuonna pienempi verrattuna vuosiin 2020–2022 koko kaupungin tasolla.  

Helsingin kaupungilla työvoiman saatavuus on edelleen heikko monilla aloilla, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon palveluissa.  

Kustannustason nousu, erityisesti tilavuokrien ja tilojen ylläpitokustannusten nousu sekä henkilöstökustannusten nousu vaikuttavat laajasti kaupungin toimintoihin ja talouteen. Haasteita tuovat myös asuntorakentamisen merkittävä hidastuminen ja työttömyyden lisääntyminen viime vuoden aikana.  

Kaupunkistrategiassa on 13 painopistettä, joita seurataan erilaisilla mittareilla. Painopisteiden tavoitteisiin, mittareihin ja niiden visualisointeihin voi tutustua strategian seurantasivuilla