Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen arvokkaiden kallioalueiden reittejä ja opastusta parannetaan

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen polkujen käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla runsaasti käytetyimmille poluille portaita sekä maalinnoituksen ylittäviä siltoja.
Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueella on arvokasta kallio- ja ketokasvillisuutta. Kuva: Jere Salminen
Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueella on arvokasta kallio- ja ketokasvillisuutta. Kuva: Jere Salminen

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueella on muinaisrantakivikko ja hiidenkirnuja sekä muinaismuistoiksi lukeutuvia ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen varustuksia. Alueella on arvokasta kallio- ja ketokasvillisuutta, kuten ahokissankäpälää, harjusikojuurta, ketoneilikkaa ja keltamataraa.

Luonnonsuojelualueen länsiosan jyrkkään hiekkaiseen rinteeseen rakennetaan maaportaat eroosion vähentämiseksi ja alueen itäiseen pään runsaasti käytettyyn jyrkkään kohtaan rakennetaan puiset portaat kulun helpottamiseksi.

Käytetyimmille poluille rakennetaan kolme linnoituslaitteet ylittävää siltaa. Siltojen tarkoitus on parantaa käyttäjien turvallisuutta ja samalla estää linnoituslaitteiden suurempi vaurioituminen.

Luonnonsuojelualueen ympärille asennetaan myös neljä alueopastetaulua sekä runsaimmin käytettyjen sisääntuloreittien varteen kartalliset rauhoitusmääräystaulut.

Toimenpiteet toteutetaan kesän 2024 aikana. Työstä voi olla väliaikaista haittaa alueen ja sitä ympäröivien ulkoilureittien käyttäjille.

Töiden tilaaja on Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, ja ne toteuttaa Stara. Työt perustuvat Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.