Helsinki tekee aktiivisesti työtä kiusaamisen kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi

Kiusaaminen on vakava ja monisyinen sosiaalinen ongelma, joka koskettaa kiusaamisen osapuolten lisäksi heidän läheisiään ja koko kouluyhteisöä. Helsingissä työskennellään monin eri tavoin kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi.
Muumiaiheisia sorminukkeja rivissä ikkunalla
Kuva: Antti Nikkanen

Koulut tekevät aktiivista yhteistyötä nuorisopalveluiden, sosiaalipalveluiden ja poliisin sekä huoltajien kanssa kiusaamiseen puuttumiseksi ja sen lopettamiseksi. Näkyvän kiusaamisen lisäksi kiinnitetään huomiota myös poissulkemiseen ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen.

Ennaltaehkäiseviä toimia vahvistettu

Kaikkia kaupungin peruskouluja koskeva tavoite on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koulun toimintakulttuuria kehitetään vahvistamaan yhteisöllisyyttä, oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja jatkuvaa ryhmäytymistä.

Opiskeluhuollon työntekijät ja koulunuorisotyöntekijät ovat aktiivisesti mukana oppilaiden ryhmäytyksen tukena.

– Uutena toimenpiteenä peruskouluissa on aloitettu systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus ja harjoittelu. Kaikki peruskoulut ovat laatineet oman toimintasuunnitelmansa sen toteuttamiseksi, kertoo projektipäällikkö Piia Pelimanni.

Kouluvalmentajat pysyviksi

Kouluvalmentajatoiminta on vakinaistettu tänä vuonna osaan kaupungin peruskouluista. Kouluvalmentajan työ on oppilaiden hyvinvointia edistävää ja koulunkäyntiä tukevaa toimintaa. Kouluvalmentaja on oppilaille kiireetön ja turvallinen aikuinen koulussa, ja yksi kouluvalmentajatyön tavoitteista on kiusaamisen ehkäiseminen.

Oppilaiden aktiivinen rooli on tärkeä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

– Kehitämme tukioppilastoimintaa kouluttamalla ohjaajia ja tukioppilaita kiusaamisen vastaiseen työhön yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin kanssa. Olemme lisäksi pilotoineet mallia, jossa tukioppilastoimintaa tehdään myös koulun alaluokilla, kertoo oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen.

Kodin ja koulun yhteistyö lisää huoltajien ja koulun henkilöstön vuorovaikutusta. Yhteistyön eri muodot osallistavat huoltajia hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseen.

Yhteistyötä ovat esimerkiksi lukuvuosittain toteutettavat arviointikeskustelut, joissa käsitellään jokaisen oppilaan koulunkäynnin tilannetta yksilöllisesti ja kokonaisuutena.

Oppilaat voivat ilmoittaa kiusaamisesta anonyymisti

Helsingin kouluissa on käytössä systemaattiset toimenpiteet kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja puuttumiseksi. Toimenpiteistä on koottu Kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO 13).

Toimenpiteet kattavat esimerkiksi kiusaamisen selvittämisen ja sovittelun, yhteistyön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä oppilaiden sähköisen Aula-palvelun, jossa he voivat ilmoittaa kokemastaan tai näkemästään kiusaamisesta nimettömästi.

Koulut tekevät myös rikosilmoituksen, jos toiminta sisältää rikoksen tunnusmerkit. Koulut kirjaavat toimintasuunnitelmassaan käytänteensä toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Toimenpideohjelmaa on päivitetty vuonna 2023 kouluilta nousseiden tarpeiden mukaisesti. On esimerkiksi huomattu, että kouluilla kaivataan selkeää ja konkreettista mallia tilanteisiin puuttumiseen. Tämän syksyn aikana Helsingissä viimeistellään toimintamalli kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanteiden varalle ja koulujen työn tukemiseksi. Toimintamallissa hyödynnetään kouluilla jo käytössä olevia hyviä käytänteitä.

Ulkopuolinen selvittelijä käytössä

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. Helsinkiläisillä kouluilla on käytössään K-0 toiminta, jossa ulkopuolinen, konfliktien selvittämiseen erikoistunut ammattilainen tukee tilanteiden selvittämistä.

K-0 toiminnassa käsiteltiin viime vuonna 22 tapausta ja lisäksi konsultaatioapua annettiin 60 tilanteessa.  Lisäksi poliisin ennaltaestävän toiminnon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

– Kun kiusaamistilanteessa rikotaan lakia, ilmoitamme asiasta poliisille matalalla kynnyksellä, Nevalainen sanoo.

Vietämme yhdessä Unicef Finlandin kanssa Lapsen oikeuksien viikkoa.
Lue lisää työstämme lasten hyvinvoinnin edistämiseksi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kiusaamisen ehkäiseminen on yksi Helsingin tavoitteista Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä.