Helsingin varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kielitaitoa

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla alkoi syksyllä 2023 suomen ammatillista kielitaitoa vahvistavia koulutuksia varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja avustajille. Koulutuksia on järjestetty lähikoulutuksina alueittain päiväkotien tiloissa, jotta kieltä opittaisiin siinä ympäristössä, jossa sitä käytetään.
Sharifah Sarvari, Sara Haavikko ja Ali Kaplan suosittelevat kielikoulutukseen osallistumista.  Kuva: Tuomas Hakkarainen
Sharifah Sarvari, Sara Haavikko ja Ali Kaplan suosittelevat kielikoulutukseen osallistumista. Kuva: Tuomas Hakkarainen

Tavoitteena suullisen kielitaidon vahvistaminen 

Koulutuksissa keskitytään ennen kaikkea työntekijöiden suullisen kielitaidon vahvistamiseen. Muun muassa huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, puhelinkeskustelut, lapsen päivästä kertominen, päiväkodin toiminnasta kertominen, yhteistyö kollegoiden kanssa sekä lasten ohjaaminen ja tukeminen erilaisissa tilanteissa vaativat suullista kielitaitoa. Koulutuksessa motivoidaan osallistujia opiskelemaan myös itsenäisesti työssä tarvittavaan kielitaitoon. 

Kielikoulutukseen osallistunut Sharifah Sarvari kertoo oppineensa paljon varhaiskasvatukseen liittyvää ammattisanastoa. Kielikoulutuksessa kehittyi myös suullinen kielitaito.  

- Lapsilla on ihan oma kielensä, ja kielikoulutuksessa opin myös muilta osallistujilta sanoja ja ilmaisuja, joita he käyttävät lasten kanssa, Sarvari sanoo.  

Niin ikään kielikoulutukseen osallistunut Ali Kaplan kertoo, että varsinkin arjessa käytettävä kieli on parantunut huomattavasti. Keskustelut lasten ja huoltajien kanssa ovat saaneet syvyyttä. 

Koulutus on innostanut hakemaan pätevöittäviin koulutuksiin 

Syksyllä 2023 koulutuksiin osallistui yhteensä 54 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja avustajaa. Palaute koulutuksista on ollut positiivista, ja osallistujat ovat innostuneet ja motivoituneet oppimaan yhä lisää. Osallistujat kertovat, että koulutuksessa parantunut kielitaito on auttanut työssä joka päivä. 

Osaa työntekijöistä koulutus on innostanut hakemaan pätevöittävään koulutukseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Koulutukseen hakeutuminen on mahdollista parantuneen kielitaidon ansiosta.  

Myös esihenkilöiltä tullut palaute on ollut positiivista. Työntekijät ovat oppineet kieltä ja saaneet rohkeutta työhön. 

Päiväkodin johtaja Sara Haavikko painottaa, että koulutukset ovat mahtava mahdollisuus. Kun yhteiskunta moninaistuu, pitää monipuolista osaamista pystyä hyödyntämään myös varhaiskasvatuksessa. 

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan on hienoa, että Helsingissä vahvistetaan työkieltä kohdennetusti päiväkodeissa.

"Tulevaisuuden työelämä tarvitsee moninaisia uusia ja joustavia tapoja edistää oppimista työpaikoilla. Helsingissä haluamme tässä olla ensilinjassa mukana", Kemppi sanoo.

Kuluvana keväänä järjestetään useita työkielikoulutuksia Helsingin varhaiskasvatuksessa. Koulutuksia järjestetään nyt myös varhaiskasvatuksen opettajille, ja niissä keskitytään muun muassa kirjalliseen viestintään huoltajien ja kollegoiden kanssa sekä pedagogisiin asiakirjoihin. Sekä Ali Kaplan että Sharifah Sarvari suosittelevat kielikoulutusta kollegoilleen, ja kehottavat rohkeasti osallistumaan. Aina voi oppia uutta!

Video: Helsingin varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kielitaitoa

"On rikkaus pystyä tervehtimään huoltajia ja lapsia heidän omalla äidinkielellään". Katso video, jossa kielikoulutukseen osallistunut lastenhoitaja Ali Kaplan ja päiväkodin johtaja Sara Haavikko kertovat miten he ovat hyötyneet kielikoulutuksesta varhaiskasvatuksessa. 

Videossa kielikoulutukseen osallistunut lastenhoitaja Ali Kaplan ja päiväkodin johtaja Sara Haavikko kertovat miten he ovat hyötyneet kielikoulutuksesta varhaiskasvatuksessa.