Helsingin kaupunki on toimittanut tietosuojavaltuutetulle tarkennettua tietoa tietomurrosta

Helsingin kaupunki on toimittanut 8. heinäkuuta tietosuojavaltuutetulle pyydetyn tarkennetun selvityksen murron kohteena olleen verkkolevyaseman henkilötietomääristä ja -ryhmistä.
Kaupunki jatkaa selvitystyön tekemistä sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tiedottaa asiasta selvitystyön edetessä. Kuva: Jukka Eggert
Tietomurron kohteena huhtikuun lopussa olleen verkkolevyn analysointi jatkuu edelleen ja suuren datamäärän vuoksi kokonaisselvityksen valmistuminen vaatii vielä aikaa. Kuva: Jukka Eggert

Toimitetussa selvityksessä ei ole ilmennyt aiemmin julkistetuista mahdollisista kohderyhmistä poikkeavia tietoja, mutta datasisältöä on saatu tarkennettua.

Arvio tietomurron mahdollisena kohteena olevien oppijoiden määrästä on tarkentunut 96 700 oppijaan sekä heidän huoltajiinsa. Aiemmin oppijoiden määräksi arvioitiin 150 000. Määrän alenemista selittää muun muassa se, että luvusta on saatu vähennettyä päällekkäisyyksiä esimerkiksi tilanteissa, jossa lapsi on juuri siirtynyt varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta peruskouluun.

Tietomurron kohteena huhtikuun lopussa olleen verkkolevyn analysointi jatkuu edelleen ja suuren datamäärän vuoksi kokonaisselvityksen valmistuminen vaatii vielä aikaa.

Kaupungin asiakaspalvelu tietomurron kohteille, ma–pe klo 9–11 ja 12–16, puh. 09 310 27139 tai s-posti: kaskotietoturvatilanne@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).