kansi

Helsingin kaupungin
virastot ja laitokset
9.
1973
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1976.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Asunnonjakotoimikunta1-2

2. Asuntotuotantotoimikunta3-7

3. Elintarvikekeskus8-10

4. Hankintatoimisto11-15

5. Henkilöasiainkeskus16-22

6. Holhouslautakunta23

7. Huoltokassa24-25

8. Huoltotoimi26-55

9. Kaasulaitos56-58

10. Kaupunginarkisto59-63

11. Kaupunginkirjasto64-72

12. Kaupunginmuseo73-82

13. Kaupunginorkesteri83-84

14. Kaupunkisuunnitteluvirasto85-97

15. Keskuspesula98-100

16. Kiinteistövirasto101-115

17. Kotitalouslautakunnan toimisto116-117

18. Kunnanasiamiehet118-119

19. Lastensuojelutoimi120-142

20. Leski- ja orpoeläkekassa143-144

21. Liikennelaitos145-159

22. Matkailutoimisto160-161

23. Metrotoimisto162-167

24. Nuorisotoimisto168-174

25. Oikeusaputoimisto175-177

26. Oppisopimustoimisto178-179

27. Palkkalautakunnan toimisto180-182

28. Palolaitos183-196

29. Puutavarakeskus197-200

30. Raittiuslautakunnan toimisto201-203

31. Rakennustarkastusvirasto204-212

32. Rakennusvirasto213-231

33. Revisiovirasto232-237

34. Satamalaitos238-249

35. Sähkölaitos250-254

36. Teurastamolaitos255-259

37. Tietokeskus260-263

38. Tilastotoimisto264-267

39. Ulosottovirasto268-273

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto274-285

41. Vesilaitos286-292

42. Väestönsuojelukeskus293-298

Asiahakemisto299-311

 

Koko kirja