kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
87.
1974
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1977.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

Keskushallinto
1.Kaupunginvaltuuston kokoonpano
1

2. Kaupunginhallituksen kokoonpano2

3. Kaupunginvaltuuston ja kaupungin hallituksen tärkeimmät päätökset (aakkosellinen asiajärjestys) 3-169

Lauta- ja johtokunnat
1. Ammattioppilaitosten johtokunta
170-171

2. Ammattioppilaslautakunta172

3. Elintarvikekeskuksen lautakunta173-174

4. Huoltolautakunta175-178

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta179

Viraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat180-182

Yleiskaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat182-183

Liikennesuunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat183-184

6. Kiinteistölautakunta185

Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat185-188

Tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat188-205

Talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat205-208

Metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat208-209

Maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat209

Kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat209-210

7. Kirjastolautakunta210-211

8. Kotitalouslautakunta212

9. Lasten päivähoitolautakunta213-215

10. Lastensuojelulautakunta216-217

11. Liikennelaitoksen lautakunta218-219

12. Maatalouslautakunta220

13. Metrotoimikunta221

14. Museolautakunta222-223

15. Musiikkilautakunta224-225

16. Nuorisolautakunta226-228

17. Oikeusapulautakunta229

18. Palkkalautakunta230-232

19. Palolautakunta233-235

20. Raittiuslautakunta236

21. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta237-238

22. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta239-240

23. Sairaalalautakunta241

24. Satamalautakunta242-243

25. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta244-247

26. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta248-250

27. Teollisuuslaitosten lautakunta251

Vesilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat251-252

Kaasulaitoksen toimialaan kuuluvat asiat252

Sähkölaitoksen toimialaan kuuluvat asiat252-253

Teollisuuslaitosten yhteiset asiat253

28. Terveyslautakunta254

29. Teurastamolaitoksen lautakunta255

30. Tielautakunta256

31. Urheilu- ja ulkoilulautakunta257-260

32. Vesilautakunta261

33. Väestönsuojelulautakunta262-263

34. Yleisten töiden lautakunta264

Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat264-265

Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat265

Talosuunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat265-266

Talonrakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat266-267

Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat267-268

Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat268-269

Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat269-270

 

Koko kirja