kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
86.
1973
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1976.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-8

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat8-10

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat10-12

4. Sosiaaliset tehtävät12-15

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat16-19

6. Yleisiä töitä koskevat asiat19-21

7. Kiinteistöjä koskevat asiat21-35

8. Satamaoloja koskevat asiat35-36

9. Liikelaitoksia koskevat asiat36-39

10. Muu liikeluonteinen toiminta39

11. Rahatointa koskevat asiat39-43

12. Muut asiat43-44

2. Kaupunginhallitus45

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat45-68

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät69-75

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat76-86

4. Sosiaaliset tehtävät86-98

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat98-112

6. Yleisiä töitä koskevat asiat112-120

7. Kiinteistöjä koskevat asiat121-145

8. Satamaoloja koskevat asiat145-147

9. Liikelaitoksia koskevat asiat147-155

10. Muu liikeluonteinen toiminta156-158

11. Rahatointa koskevat asiat158-162

12. Muut asiat163-164

3. Ammattioppilaitosten johtokunta165-166

4. Ammattioppilaslautakunta167

5.Elintarvikekeskuksen lautakunta168

6. Huoltolautakunta169-172

7. Kaupunkisuunnittelulautakunta173-179

8. Kiinteistölautakunta180-206

9. Kirjastolautakunta207

10. Kotitalouslautakunta208

11. Lasten päivähoitolautakunta209-211

12. Lastensuojelu lautakunta212-213

13. Liikennelaitoksen lautakunta214-215

14. Maatalouslautakunta216

15.Metrotoimikunta217-219

16.Museolautakunta220-221

17.Musiikkilautakunta222-223

18. Nuorisolautakunta224-225

19.Palkkalautakunta226-229

20. Palolautakunta230-232

21. Raittiuslautakunta233

22. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta234-235

23. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta236-237

24. Sairaalalautakunta238-240

25. Satamalautakunta241-242

26. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta243-245

27.Suomenkielisen työväenopiston johtokunta246-247

28. Teollisuuslaitosten lautakunta248-250

29. Terveyslautakunta251-252

30.Teurastamolaitoksen lautakunta253-254

31. Tielautakunta255

32. Urheilu- ja ulkoilulautakunta256-258

33. Vesilautakunta259

34. Väestönsuojelulautakunta260-261

35. Yleisten töiden lautakunta262-267

Hakemisto268-311

 

Koko kirja