kansi

Helsingin kaupungin
virastot ja laitokset
8.
1972
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1975.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Asunnonjakotoimikunta1-2

2. Asuntotuotantotoimikunta3-8

3. Elintarvikekeskus9-10

4. Hankintatoimisto11-15

5. Henkilöasiainkeskus16-22

6. Holhouslautakunta23

7. Huoltokassa24-25

8. Huoltotoimi26-55

9. Kaasulaitos56-61

10. Kaupunginarkisto62-66

11. Kaupunginkirjasto67-77

12. Kaupunginmuseo78-86

13. Kaupunginorkesteri87-88

14. Kaupunkisuunnitteluvirasto89-99

15. Keskuspesula100-102

16. Kiinteistövirasto103-117

17. Kotitalouslautakunnan toimisto118-119

18. Kunnanasiamiehet120-121

19. Lastensuojelutoimi122-146

20. Leski- ja orpoeläkekassa147-148

21. Liikennelaitos149-159

22. Matkailutoimisto160-161

23. Metrotoimisto162-166

24. Nuorisotoimisto167-172

25. Oikeusaputoimisto173-175

26. Oppisopimustoimisto176-177

27. Palkkalautakunnan toimisto178-180

28. Palolaitos181-193

29. Puutavarakeskus194-197

30. Raittiuslautakunnan toimisto198-201

31. Rakennustarkastusvirasto202-211

32. Rakennusvirasto212-226

33. Revisiovirasto227-230

34. Satamalaitos231-243

35. Sähkölaitos244-248

36. Teurastamolaitos249-253

37. Tietojenkäsittelykeskus254-256

38. Tilastotoimisto257-260

39. Ulosottovirasto261-265

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto266-277

41. Vesilaitos278-285

42. Väestönsuojelutoimi286-290

Asiahakemisto291-305

 

Koko kirja