kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
85.
1972
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1975.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-10

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 11-12

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat12-22

4. Sosiaaliset tehtävät22-33

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat33-48

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 48-50

7. Kiinteistöjä koskevat asiat51-95

8. Satamaoloja koskevat asiat95-102

9. Liikelaitoksia koskevat asiat102-105

10. Muu liikeluonteinen toiminta 105

11. Rahatointa koskevat asiat106-121

12. Muut asiat121

2. Kaupunginhallitus122

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat122-153

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät153-158

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat158-172

4. Sosiaaliset tehtävät 173-200

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat200-225

6. Yleisiä töitä koskevat asiat225-243

7. Kiinteistöjä koskevat asiat243-299

8. Satamaoloja koskevat asiat299-305

9. Liikelaitoksia koskevat asiat305-318

10. Muu liikeluonteinen toiminta318-322

11. Rahatointa koskevat asiat322-328

12. Muut asiat328-330

3. Palkkalautakunta331-336

4. Kiinteistölautakunta337-380

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta381-387

6. Maatalouslautakunta388

7. Vesilautakunta389

8. Tielautakunta390

9. Palolautakunta391-393

10. Väestönsuojelulautakunta394-395

11. Terveydenhoitolautakunta396-398

12. Sairaalalautakunta399-402

13. Huoltolautakunta403-407

14. Lastensuojelulautakunta408-409

15. Lastentarhain lautakunta410-412

16. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta413-416

17. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta417-418

18. Ammattioppilaitosten johtokunta419-420

19. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta421-422

20. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta423-424

21. Ammattioppilaslautakunta425

22. Kotitalouslautakunta426

23. Kirjastolautakunta427

24. Museolautakunta428

25. Musiikkilautakunta429

26. Nuorisotyölautakunta430-431

27. Raittiuslautakunta432

28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta433-436

29. Yleisten töiden lautakunta437-443

30. Satamalautakunta444-445

31. Teollisuuslaitosten lautakunta446-448

32. Liikennelaitoksen lautakunta449-451

33. Teurastamolaitoksen lautakunta452-453

34. Elintarvikekeskuksen lautakunta454

35. Metrotoimikunta455-458

Hakemisto459-503

 

Koko kirja