kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
84.
1971
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1974.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Kaupunginvaltuusto3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-18

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 18-19

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 20-25

4. Sosiaaliset tehtävät 25-34

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 35-45

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 45-53

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 53-86

8. Satamaoloja koskevat asiat86-91

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 91-102

10. Muu liikeluonteinen toiminta 102-103

11. Rahatointa koskevat asiat 103-115

12. Muut asiat 115-116

2. Kaupunginhallitus117-118

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 118-150

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 150-160

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 160-179

4. Sosiaaliset tehtävät 180-202

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 203-230

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 230-254

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 254-323

8. Satamaoloja koskevat asiat 323-331

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 331-345

10. Muu liikeluonteinen toiminta 346-348

11. Rahatointa koskevat asiat 348-362

12. Muut asiat 362-364

3. Palkkalautakunta 365-372

4. Kiinteistölautakunta 373-414

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 415-422

6. Maatalouslautakunta 423

7. Vesilautakunta 424

8. Tielautakunta 425

9. Palolautakunta 426-429

10. Väestönsuojelulautakunta 430-431

11. Terveydenhoitolautakunta 432-433

12. Sairaalalautakunta 434-437

13. Huoltolautakunta 438-441

14. Lastensuojelulautakunta 442-443

15. Lastentarhain lautakunta 444-445

16. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 446-449

17. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 450-451

18. Ammattioppilaitosten johtokunta 452-453

19. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 454-456

20. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 457-458

21. Ammattioppilaslautakunta 459

22. Kotitalouslautakunta 460

23. Kirjastolautakunta 461-462

24. Museolautakunta 463-464

25. Musiikkilautakunta 465-466

26. Nuorisotyölautakunta 467-468

27. Raittiuslautakunta 469-470

28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 471-475

29. Yleisten töiden lautakunta 476-482

30. Satamalautakunta 483-484

31. Teollisuuslaitosten lautakunta 485-487

32. Liikennelaitoksen lautakunta 488-490

33. Teurastamolaitoksen lautakunta 491-492

34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 493-494

35. Metrotoimikunta 495-497

Hakemisto 498-524

 

Koko kirja