Elintarviketoiminnan rekisteröinti

Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta silloin kun aloitat ravintola- tai myymälätoimintasi, muutat sitä olennaisesti, keskeytät tai lopetat toiminnan. Ilmoitus on tehtävä myös, jos toimija vaihtuu. Teethän ilmoituksen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Tällä sivulla

Keitä elintarviketoiminnan rekisteröinti koskee?
- elintarvikemyymälöitä
- kioskeja
- ravintoloita
- pubeja ja baareja
- kahviloita
- leipomoita
- eineskeittiöitä
- elintarvikevarastoja
-säännöllistä ulkomyyntiä, mm. torimyyntiä ja liikkuvia elintarvikehuoneistoja
- elintarvikkeiden välitystä, maahantuontia, valmistuttamista ym. toimintaa
- ravintolisien myyntiä, välitystä, maahantuontia ym.

Miten teen ilmoituksen?

 1. Varmista, että ilmoituksen vaatimat liitteet ja muut asiat ovat kunnossa

  Jotta ilmoituksesi voidaan käsitellä, tulee sinulla olla valmiina:

  • Suomi.fi-valtuutus yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
  • Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  • Riippuen siitä, millaista toimintasi on, sinulta voidaan vaatia myös muita liitteitä.

  Katso tarkemmat ohjeet Suomi.fi-kirjautumisesta Ruokaviraston sivulta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Katso lisätietoja tarvitsemisestasi liitteistä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 2. Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta

  Tee ilmoitus sähköisesti ilppa.fi-sivuston kautta.

  • Jos ilmoituksen teko ei onnistu Ilppa.fin kautta, voit täyttää Word-tai pdf-lomakkeen.
  • Lisää liitteeksi elintarvikehuoneiston pohjapiirustus.

  Word-lomake

  Pdf-lomake

 3. Odota ilmoituksen käsittelyä

  Elintarviketurvallisuusyksikkö käsittelee tekemäsi ilmoituksen: tarkistaa antamasi tiedot ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.

  • Pyrimme käsittelemään ilmoituksesi seitsemässä päivässä.
  • Pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja.
  • Käsittelyn jälkeen näet Ilppasta ilmoittamasi toimipaikan tiedot ja siihen tehdyt muutokset.
  • Lähetämme todistuksen kun ilmoitus on käsitelty.

  Lue lisää tarkastuksista ja maksuista (pdf)

 4. Tee omavalvontaa

  Sinulla on omavalvontavelvoite, joka koskee kaikkia toimijoita elintarviketeollisuudesta kioskiyrittäjiin. Omavalvonnalla tarkoitetaan sinun itsesi tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintasi valvontaa. Näin varmistetaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön mukaisia.

  Lue lisää omavalvonnasta Ruokaviraston sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Omavalvontamallit:
  Ravintola (word)
  Elintarvikemyymälä (word)
  Ulkomyynti (word)
  Pubi tai muu vain juomia tarjoileva ravintola (word)

Usein kysytyt kysymykset

Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Varmista, että huoneiston käyttötarkoitus soveltuu suunnittelemaasi toimintaan (tämä ilmenee rakennusluvasta tai sen liitteistä). Ilppa-ilmoituksen ohella tarvitset usein muitakin lupia, kuten anniskeluluvan ja henkilökunnan hygieniapassit.

Lisätietoja saat Ruokaviraston verkkosivuilta sekä kaupungin elintarvikeneuvonnasta.

Ruokaviraston verkkosivut.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Elintarvikeneuvonnan sähköposti: elintarviketurvallisuus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Elintarvikkeiden ammattimainen valmistus kodin yhteydessä on mahdollista, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla, eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Koti ei kuitenkaan koskaan voi olla eläinperäisiä elintarvikkeita valmistava laitos, kuten esimerkiksi makkaratehdas tai kalansavustamo.

Pop up –toiminta, eli ruoanvalmistus myyntiin enintään 12 kertaa vuodessa, ei edellytä rekisteröintiä elintarvikehuoneistoksi. Myöskään pullan tai muun kuumentamalla valmistetun, ei-helposti pilaantuvan leipomotuotteen valmistus kotona ja myynti esimerkiksi torilla tai kesäkahvilassa ei edellytä ilmoitusta, kun myynti on alle 15 000 euroa vuodessa.

Huolehdi hygieniasta, kylmäsäilytyksestä, omavalvonnasta ja pakkausmerkinnöistä

Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Omat ruuat tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista. Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen. Valmistuksessa tulee noudattaa hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvonta oman toiminnan riskit arvioiden.

Myytävien tuotteiden osalta tulee huomioida, että pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tietoja pakkausmerkinnöistä löytyy Ruokaviraston sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Jos toiminta on ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Ilmoitus on tehtävä elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Kodissa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa valvotaan kuten mitä tahansa muutakin huoneistoa, ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella.

Kun suunnitellaan kodin rekisteröimistä elintarvikehuoneistoksi, tulee asukkaan varmistaa, että toiminnalle ei ole estettä kiinteistön omistajan tai tämän edustajan puolelta (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Asunnossa harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.

Lisätietoa löydät ohjeesta kotitoimijoille (pdf).

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti-, tarjoilu- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi myyntiautoa, telttakatosta, myyntipyörää tai –kojua. Liikkuvasta elintarviketoiminnasta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus toiminnan aloittamisesta ilppa.fissä samaan tapaan kuin pysyvästä elintarvikehuoneistotoiminnasta (katso ohjeet tämän sivun alusta).

Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin tehdään elintarvikevalvonnan tarkastuksia samaan tapaan kuin pysyviin elintarvikehuoneistoihin. Yksityiset henkilöt voivat harjoittaa elintarviketoimintaa pop up-toimintana 12 päivänä kalenterivuoden aikana ilman, että toiminnasta täytyy tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Lisätietoja pop up -toiminnasta voi lukea Ruokaviraston sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta myynnistä

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee tehdä tiedottaminen elintarviketurvallisuusyksikölle viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Myyntitapahtumasta kerrotaan tekemällä tiedote lomakkeen avulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse kertoa vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuuksissa tai urheiluseurojen tapahtumissa. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Elintarviketurvallisuusyksikön tarkastajat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikkoihin.

Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin ja ulkomyyntiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ilmoituksen voi tehdä myös pdf- tai word-lomakkeella, jotka löydät tämän sivun osiosta Miten teen ilmoituksen? (kohta 2).

Asiakkaat saavat tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin lemmikkieläimiä, jos annat siihen luvan. Sinun on ilmoitettava suostumuksesta tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.

Näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat ja kuulovammaisten kuulokoirat saavat aina tulla elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin.

Elintarvikehuoneistoosi saattaa toisinaan päästä lintuja. Kynnys hävittää lintuja ja niiden pesiä on erittäin korkea jo pelkästään sen takia, että sinun on haettava toimenpiteisiin lupa joko Uudenmaan ELY-keskukselta (rauhoitetut linnut) tai Suomen riistakeskukselta (rauhoittamattomat linnut).

Kiinteistön omistajan tai hävitystyön suorittajan vastuulla on hankkia lupa. Jos tarvitset lupahakemukseen lausunnon menettelyn tarpeellisuudesta, voit pyytää sitä elintarviketarkastajalta. Jokainen tapaus käsitellään lupahakemuksessa erikseen.