Tapahtumailmoitukset ja -luvat

Suunnitteletko tapahtuman järjestämistä Helsingissä? Olemme koonneet tälle sivulle järjestäjän muistilistan yleisimmistä ilmoituksista ja luvista, jotka tapahtumanjärjestäjän tulee ottaa huomioon.

Tällä sivulla

Ilmoita viranomaisille ja hae lupia

Kun luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa, ne auttavat myös tapahtumajärjestäjää. Yleisötilaisuuden järjestäjänä sinun on ilmoitettava tilaisuudesta kirjallisesti kaupungin ja valtion eri viranomaisille. Alta löydät tapahtumanjärjestäjän ilmoitusvelvollisuudet ja lupahakemukset Helsingin kaupungille ja muille viranomaisille.

Muista ilmoittaa yleisötilaisuudestasi poliisille poliisilaitoksen ohjeistuksen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) mukaisesti. Ilmoituksen yleisötilaisuudesta voi tehdä poliisin verkkoasioinnissa.

Ilmoita yleisötilaisuudesta poliisille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tarvitset luvan tapahtuman järjestämiseen kadulla, torilla tai puistossa, jos tapahtuma rajoittaa alueen muuta käyttöä. Lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, jos tapahtumapaikalle tuodaan telttakatoksia, pöytiä, tuoleja, lavoja, aitoja tai muita rakennelmia. Yksinkertaisinta on järjestää tapahtuma niin sanotuilla tapahtuma-alueilla (pdf).

Tarvittaessa saat yhteyden tarkastajiin puhelimitse arkisin kello 10.00–11.30 tai sähköpostitse ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Luvan käsittelyaika on 6 vuorokautta.

Hae lupaa alueen käyttöön(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Alueen käyttölupahakemus (pdf)

Tarkastajien yhteystiedot (pdf)

Ulkoilmatapahtumien maksut ja periaatteet (pdf)

Ulkoilmatapahtumien yleiset ehdot (pdf)

Pienelle tapahtumalle alue Varaamosta

Voit varata tiettyjä tapahtumapaikkoja Varaamon kautta ilman lupamenettelyä. Varaamon tapahtumapaikat soveltuvat pienimuotoisiin tapahtumiin, ja ne ovat varattavissa ajalle 1.4. - 30.10.

Varaa tapahtumapaikka Varaamosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietyillä alueilla on poikkeava lupa/vuokrauskäytäntö

Jos suunnittelet tapahtumaan seuraaville alueille, ota yhteyttä näihin toimijoihin:

Vaalitilaisuudet

Lyhytkestoisen vaalitilaisuuden voit tietyin ehdoin pitää ilman erikseen haettavaa lupaa.

Lue lisää vaalitilaisuuksien järjestämisestä

Melusta tiedottaminen melualueella

Tapahtumasta etukäteen tiedottaminen vähentää melun häiritsevyyden kokemista, kun asukkaat ja muut toimijat voivat ennakkoon varautua muuttuvaan äänimaisemaan sekä häiriön kestoon. Tiedota tapahtumasta viikkoa etukäteen vähintään porraskäytäväkohtaisesti niihin rakennuksiin, joihin melu kantautuu häiritsevänä. Sovi erikseen tapahtuman riittävästä meluntorjunnasta erityisen herkkien kohteiden, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja kirkon kanssa. 

Tapahtuman aiheuttaman meluhäiriön torjumisessa on erityisen tärkeää äänentoistolaitteiden mitoitus ja suuntaus sekä äänenvoimakkuuden kohtuullisuus suhteutettuna tapahtumapaikan ympäristöön. Ajankohta vaikuttaa myös häiriön kokemiseen: mitä myöhäisempi tapahtuma, sen häiritsevämpänä melu koetaan.

Huomioi myös katusoittoa koskevat ohjeemme

Meluilmoitus kaupungin viranomaisille

Jos tapahtumasi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua, tee tapahtumasta meluilmoitus kaupungin ympäristöpalveluille. Ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta se on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Tee meluilmoitus ainakin seuraavista tapahtumista:

 • Ulkoilmakonsertti tai muu yleisötilaisuus, jossa käytetään äänenvahvistimia kello 22.00–7.00
 • Moottoriurheilukilpailu
 • Lentonäytös
 • Ammattimainen ilotulitusnäytös kello 22.00 jälkeen. Kello 24.00 jälkeen järjestettävä ilotulitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä. Uudenvuodenyönä (klo 22.00–02.00) järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Teemme meluilmoituksesta päätöksen, josta perimme ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun. Voit tarvittaessa kysyä neuvoa ympäristöpalveluista osoitteesta kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tee meluilmoitus Lupapiste-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja meluilmoituksesta

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (pdf)

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset

Yleisimmille konserttipaikoille on tehty omat päättymisaikalinjaukset. Linjaukset koskevat kello 22.00 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja. Suosituimmilla konserttipaikoilla noudatetaan lisäksi kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointimallia.

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset

Tiedot priorisointia varten (pdf)

Priorisoinnin kriteeristö (pdf)

Sähkö, Helsingin Energia, puh. (09) 6171 (vaihde) tai yksityisiltä sähköverkkourakoitsijoilta.

Vesi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, puh. 09 1561 2110 (vaihde) tai yksityisiltä alan toimijoilta. Lisätietoa talousveden vaatimuksista saa ympäristöpalveluista osoitteesta ulkomyynti@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puh. 09 310 1635 (vaihde).

Ohjeet talousveden jakelusta suurissa yleisötilaisuuksissa (pdf)

Yleisötilaisuuksien jätehuoltomääräysten(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)mukaisesti järjestäjänä vastaat:

 • jätteenkeräysvälineistä ja niiden tarkoituksenmukaisesta sijoittelusta.
 • jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 • jätteiden keräysvälineiden tyhjentämisestä. Jäteastiat tulee tyhjentää päivittäin ja aina niiden täyttyessä. Tilaisuuden järjestäjän on siivottava tapahtuma-alue välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana.
 • tilaisuuden johdosta roskaantuneen tapahtuma-alueen ja sen lähialueen, kuten alueelle johtavan kulkuväylän, siivoamisesta. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Tee jätehuoltosuunnitelma ulkoilmatapahtumalle

Toimita ympäristöpalveluille ulkotilassa järjestettävän yleisötilaisuuden jätehuoltosuunnitelma vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua, jos yleisötilaisuuteen osallistuu yhtä aikaa yli 500 henkilöä, eikä kiinteistöllä ole jätehuoltojärjestelyjä valmiina. Toimita myös toteutuneista jätemääristä loppuraportti viimeistään kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä. Toimita jätehuoltosuunnitelma ja loppuraportti osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Tee tapahtuman jätehuoltosuunnitelma (pdf)

Tee tapahtuman jätehuoltoraportti  (pdf)

WC-tilat

Käymälöitä ja käsienpesupisteitä on oltava riittävästi yleisömäärään nähden. Tarkemmat tiedot käymälämääristä löytyy Valviran jätehuolto-ohjeesta (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tapahtuman elintarviketoimijoille on oltava oma käymälä, jonka yhteydessä on käsienpesumahdollisuus.

Hyödyllisiä linkkejä jätehuoltosuunnitteluun

Ekokompassi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Siisti tapahtuma -ympäristöopas tapahtumajärjestäjille (pdf)

Roskat riviin! Opas kestävän jätehuollon toteuttamiseen (pdf)

Tee yleisötapahtuman pelastussuunnitelma tapahtumaan, jos

 • tilaisuudessa on samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä.
 • tilaisuudessa käytetään esimerkiksi avotulta, ilotulitteita tai pyrotekniikkaa.
 • poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta.
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Toimita pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Liitä se myös osaksi poliisille tehtävää yleisötilaisuusilmoitusta.

Lataa pelastussuunnitelman mallipohja (docx)

Pelastussuunnittelun ohjeet Helsingin pelastuslaitoksen sivuilla

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Jos tapahtuma vaikuttaa jalankulkuun, pyöräliikenteeseen tai muuhun ajoneuvoliikenteeseen, tee ilmoitus tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Ilmoitus pitää tehdä myös silloin, jos pysäköintipaikkoja varataan tapahtuman käyttöön siirtokehotuskyltillä. Liitä ilmoitukseen aina suunnitelma liikennejärjestelyistä. Tapahtuman järjestäjänä vastaat myös liikennejärjestelyiden toteutuksesta.

Ilmoituksen käsittelyaika on 6 vuorokautta.

Tarkastajien yhteystiedot (pdf) 

Ohjeita tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja suunnitteluun

Tee ilmoitus tilapäisistä liikennejärjestelyistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lomake tilapäisistä liikennejärjestelyistä ilmoittamiseen (pdf)

Yleisömäärien vaikutukset liikenteeseen

Kun tapahtumaan odotetaan yli 1000 osallistujaa: ilmoita tapahtumasta Helsingin seudun liikenteelle (HSL) info@hsl.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen lisäliikennetilaukset: infra@hsl.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kun tapahtumaan odotetaan yli 8000 osallistujaa/kävijää: Ilmoita tapahtumasta VR:lle, puh. 0307 10 (vaihde) ja pyydä yhdistämään VR:n turvallisuusyksikköön.

Lue lisää tapahtumayhteistyöstä HSL:n kanssa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedota kaupungin elintarvikevalvontaa tapahtuman elintarvikkeiden myynti- tai tarjoilutoiminnasta. 

Tee tiedotus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää elintarvikkeiden käsittelystä ja myyntipisteesi varustelusta tapahtumissa (pdf)

Ulkomyyntiä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä elintarvikevalvontaan osoitteessa kymp.ulkomyynti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)​.

Hae alkoholin anniskelulupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hae anniskelulupaa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Huomaathan elintarvikkeita tai alkoholia myydessä tai tarjoillessa jätehuoltoon ja WC-tiloihin liittyvät velvollisuudet.

Tee vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus kirjallisesti kunnalle Valviran asiointipalvelussa.

Lue lisää ja hae tupakkatuotteiden myyntilupaa Valviralta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää tupakkatuotteiden myynnistä

Ilotulitteet

Jos järjestät tapahtumassa ilotulitusnäytöksen:

 • Tee ilmoitus ilotulitusnäytöksestä poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.
 • Laadi ilotulitusnäytöksestä pelastussuunnitelma ja toimita se  viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Ilmoitus ilotuliteiden käytöstä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pelastussuunnitelman mallipohja (docx)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Tee ilotulitusnäytöksestä myös meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos:

 • Ilotulitusnäytöksessä ammutaan halkaisijaltaan yli 100 millimetriä tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita kello 22.00 jälkeen.
 • Kello 24.00 jälkeen järjestettävää ilotulitusta koskeva ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä.

Tee meluilmoitus Lupapiste-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tuliesitykset

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa on ammattimaista toimintaa, joka vaatii rakennuksen omistajan tai haltijan sekä tarvittaessa maanomistajan luvan. Tuliesitystä varten on tehtävä myös pelastussuunnitelma, joka toimitetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen esityksen järjestämistä pelastusviranomaiselle.

Lue lisää tuliesityksen järjestämisestä ja pelastussuunnitelmasta

Pyrotekniset tehosteet

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla on panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys.

Lue lisää ja tee ilmoitus pyroteknisten tehosteiden käytöstä

Vaaralliset kemikaalit

Yleisötapahtumissa vaarallisia kemikaaleja voivat olla esimerkiksi nestekaasu ja aggregaattien polttonesteet. 
Tapahtuman järjestäjänä sinun tulee esittää tapahtuman pelastussuunnitelmassa vaarallisten kemikaalien määrät ja perustelut tarpeelle. Lisäksi pelastussuunnitelmassa esitetään vaarallisten kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit, turvallisuusjärjestelyt ja niiden perusteella annettavat ohjeet ennaltaehkäisyyn sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Tee ilmoitus vaarallisten kemikaalien käytöstä  vähintään kuukausi ennen tapahtuman alkua. 

Lue lisää ja tee ilmoitus vaarallisten kemikaalien käytöstä

Kaupungille kuuluvien maa-alueiden tai tilojen käyttö elokuvia, mainoksia tai muita kaupallisia liiketoimia varten edellyttää kuvauslupaa siltä taholta, joka siitä vastaa:

Huomaathan, että

 • Mikäli kuvauksissa käytetään replica-aseita, ääni-, tuli- tai valotehosteita tms, tee ilmoitus poliisilaitokselle (yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)) ja pelastuslaitokselle (pel.tapahtumat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)). Lisäksi kuvaamiseen pitää olla alueen omistajan käyttölupa ja kuvauspaikka on eristettävä niin, että ulkopuolisia ei pääse kuvausalueelle. Eristetyn alueen reunoille on asetettava valvojia, jotka tarvittaessa kertovat ohikulkijoille mistä on kyse.
 • Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä (esimerkiksi kuvauskalusto), lupa liikennejärjestelyihin haetaan kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä, asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111. 

Drone-kuvaukset

Dronen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua. Huomioithan myös, että Helsingissä on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, missä ei saa lentää dronella ilman poikkeuslupaa sekä kaksi lentokenttää, joiden läheisyydessä ei saa lentää dronella ilman lennonjohdolta saatua lupaa. Lue lisää www.droneinfo.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Etsitkö paikkaa tapahtuman markkinointiin? Voit hakea julisteille siltamainospaikkaa:

Lue lisää ja hae siltamainospaikkaa

Kantakaupungin alueella tapahtuviin yli 12-metrisiin kuljetuksiin tarvitaan lupa. Luvat myöntää kaupunkiympäristön toimiala.

Lue lisää ja hae kuljetuslupaa

Kaikki Suomen erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. 

Huomaathan, että poliisi hyväksyy tilapäiset liikenteenohjaajat erilaisiin tapahtumiin (Tieliikenneasetus 2 §).

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/luvat/tapahtumat.