Meluilmoitus

Tee ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnastasi, kuten yleisötapahtumasta tai rakennushankkeesta.

Jos tilapäinen toimintasi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, sinun tulee tehdä toiminnasta meluilmoitus kaupungin ympäristöpalveluille.

Ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta se on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Tee meluilmoitus

Tee meluilmoitus Lupapiste-palvelussa. Jos meluilmoitus sisältää salassa pidettäviä asiakirjoja, toimita meluilmoitus Word-lomakkeella kaupungin kirjaamoon.

Käsittelyaika

Ilmoituksen käsittely kestää tavallisesti vähintään 2-4 viikkoa.

Päätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi verkossa

Tee meluilmoitus Lupapiste-palvelussa

Vaatii tunnistautumisen.

Älä melua yöaikaan

Asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä ei pääsääntöisesti saa meluta yöaikaan kello 22–7.

Lue tarkemmat ohjeet ympäristönsuojelumääräyksistä.

Tiedota naapureille ja sovi meluntorjunnasta

Tiedota erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta etukäteen niille, jotka altistuvat melulle tai tärinälle. Etenkin välttämättömistä yötöistä tiedottaminen on tärkeää. Melusta tulee tiedottaa, vaikka toiminta ei edellyttäisi meluilmoitusta. 

Sovi etukäteen päiväkotien, koulujen, hoitolaitosten ja muiden erityisen herkkien kohteiden kanssa meluntorjunnasta. Ota huomioon töiden suunnittelussa, että esimerkiksi lasten päiväuni- ja ulkoiluaikoina voi olla tarve pitää taukoa melua aiheuttavista töistä.

Lue tarkemmat ohjeet tiedottamisesta ympäristönsuojelumääräyksistä.

Mistä toiminnasta meluilmoitus tulee tehdä

Toiminnat, joista meluilmoitus tulee ainakin tehdä, on lueteltu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Voit tarvittaessa kysyä neuvoa ympäristöpalveluista osoitteesta kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lue ympäristönsuojelumääräyksistä, mistä toiminnasta tulee tehdä meluilmoitus

Ulkoilmakonserttien päättymisajat

Suosituimmille konserttipaikoille olemme tehneet päättymisaikalinjaukset. Linjaukset koskevat kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien määrää ja päättymisaikoja. Muilla kuin linjauksissa mainituilla konserttipaikoilla järjestettävien konserttien meluilmoitukset käsittelemme tapauskohtaisesti.

Kaikista kello 22.00 jälkeen päättyvistä ulkoilmatapahtumista, joissa käytetään äänentoistoa, on tehtävä meluilmoitus (ympäristönsuojelulaki 118 §, Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 21 §).

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston delegointipäätöksen mukaisesti ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö tekee ilmoitusten johdosta päätökset tätä linjausta noudattaen.

  Kello 22–01
päättyvät
tapahtumapäivät 
Kello 22–24
päättyvät
tapahtumapäivät 
Kansalaistori ja
Töölönlahden
puisto
0 10
Suvilahti  2 10
Olympiastadion* 0 16

Kaisaniemi

0 7
Malmin
entinen
lentokenttä 
2 7

* Olympiastadionin kohdalla linjaus koskee konsertteja. Urheilutapahtumien (esim. jalkapallo-otteluiden) erilaisen luonteen huomioiden häiritsevän melun voidaan olettaa jäävän vähäisemmäksi kuin musiikkitapahtumien kohdalla. Nämä linjaukset ovat voimassa vuosittain toistaiseksi. Tämän lisäksi tapahtumiin on mahdollista tarvittaessa saada lisälupia hakemalla. 

  • Muillakin tapahtumapaikoilla on mahdollista järjestää kello 22.00 jälkeen päättyviä ulkoilmatapahtumia näiden taulukossa esitettyjen paikkojen ja aikojen lisäksi. Näiden linjausten ulkopuolelle jäävien tapahtumapaikkojen kohdalla käytetään tapauskohtaista harkintaa ja kello 22 jälkeen päättyvät tapahtumat ovat mahdollisia, mikäli perusteltua estettä niille ei ole, 

  • Tapahtumalla voi pääsääntöisesti olla kolme kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää seitsemän vuorokauden aikana. Kolmannen tapahtumapäivän on päätyttävä viimeistään klo 23.00. 

    • Yksittäisissä tapauksissa tästä voidaan poiketa käyttäen tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan mm. tapahtuman luonne ja kokonaiskesto, muiden alueelle hyväksyttyjen yöaikaisten tapahtumien määrä sekä tapahtumasta aiheutuva melutaso. 

  • Myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkita lisäksi esim. uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä. 

Kello 22.00 jälkeen päättyvistä tapahtumista on pääsääntöisesti aina tehtävä meluselvitys sekä melumittaukset (FINAS akkreditoitu tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioima ympäristömelumittaaja). 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/meluilmoitus.