Vuonna 2024 suuria katutöitä alkaa Herttoniemessä ja Jätkäsaaressa

Vuonna 2024 suurimmat uudet rakennushankkeet alkavat vasta syyskaudella. Aleksis Kiven kadun korjaus alkaa syyskuussa, ja Linnanrakentajantien mittava peruskorjaus käynnistyy lokakuussa. Jätkäsaaren kannaksen sillan korjaustyöt alkavat joulukuussa.
Kartta keskeisistä hankkeista.
Kartta keskeisistä hankkeista.

Suuret käynnissä olevat infrahankkeet kuten Kruunusillat ja Mannerheimintien peruskorjaus edistyvät hyvää tahtia. Kalasataman ja Pasilan yhdistävä raitiotie puolestaan valmistuu tänä vuonna.

Linnanrakentajantien katutyö vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen

Herttoniemessä sijaitseva Linnanrakentajantie peruskorjataan ja vesihuoltoa saneerataan. Kadun molemmille puolille rakennetaan baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiet.

Itäväylän ylittävät kiertoliittymän sillat puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi yksikantinen risteysilta ja uusi ramppiyhteys Linnanrakentajantieltä Itäväylältä idän suuntaa. Sillalta rakennetaan jalankulkuyhteydet uusille linja-autopysäkeille, jotka rakennetaan Itäväylän varteen. Itäväylän varteen rakennetaan tukimuuria sillan molemmin puolin.

Urakan on suunniteltu alkavan loppuvuodesta. Urakan kesto selviää suunnitelmien valmistuessa.

Vallilassa rakennetaan uusi runkovesijohto Aleksis Kiven kadulle

Peruskorjauksessa Sturenkadun ja Hämeentien välillä korjataan Aleksis Kiven kadun lisäksi osa sivukaduista. Aleksis Kiven kadulla ja Fleminginkadulla korvataan vanha runkovesijohto uudella. Saneerauksen yhteydessä Aleksis Kiven kadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt sekä joukkoliikennekaista kadun pohjoisreunalle Sturenkadun ja Fleminginkadun välille.

Peruskorjaus alkaa syksyllä, kun HSY:n vesihuoltourakka Teollisuuskadulla on valmistunut. Töiden arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta.

Jätkäsaaren kannaksen silta uusitaan

Yli satavuotiaan sillan kunnossa on havaittu vakavia vaurioita, joten sen peruskorjaus on tarpeen. Uudelle sillalle tavoitellaan sadan vuoden käyttöikää.

Sillan uusimisen yhteydessä parannetaan alueen liikennejärjestelyitä. Sillan päällinen katu (Jätkäsaarenlaituri) saneerataan, ja kadulle rakennetaan neljäs ajokaista. Lisäksi uusitaan aukion istutuksia ja jalankulun luiskayhteyksiä laiturialueille. Urakan on suunniteltu alkavan joulukuussa ja kestävän kaksi vuotta.

Muita vuoden 2024 hankkeita

Katujen rakentaminen Helsingissä jatkuu vilkkaana, koska pääkaupunki kasvaa vauhdilla, ja toisaalta myös katujen alla on paljon peruskorjausiässä olevia putkia ja infraa. Tänä vuonna Helsingin kaupunki aloittaa yhteensä noin 150 katutyöprojektia, joista suurin osa on pieniä kunnostuksia.

Vuoden 2024 muita merkittäviä hankkeita ovat muun muassa

  • Mechelininkadun peruskorjaus Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä.
  • Baanan ylittävän Lapinlahdenkadun ylikulkusillan peruskorjaus.
  • Lastenkodinkadulta Marian sairaala-alueelle rakennettava uusi jalankulun ja pyöräilyn silta.
  • Ruoholahden ja Jätkäsaaren yhdistävän Crusellinsillan pintarakenteiden ja kannen vesieristyksen uusiminen kesällä.
  • Porkkalankadun ja Itämerenkadun parantaminen ja yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt Lauttasaaren sillan ja Länsisatamankadun välillä.
  • Lauttasaarentien parantaminen ja yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt Isokaaren ja Ruukinlahdentien välillä.
  • Tattariharjuntien ja kunnallistekniikan rakentaminen välillä Tullivuorentien ja Harkkoraudantie välillä.

Suuret joukkoliikennehankkeet edistyvät

Kruunusiltojen työt jatkuvat Hakaniemessä ja Laajasalossa. Uusi Hakaniemensilta saadaan käyttöön kesällä, ja vanhan sillan purkutyöt alkavat. Sörnäisten rantatien ja Näkinkujan työt valmistuvat. Siltasaarenkadulla on töitä koko vuoden. Laajasalossa viimeiset louhintatyöt Koirasaarentien itäpäässä valmistuvat.

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie valmistuu ja liikennöinti Nihdin, Kalasataman, Vallilanlaakson ja Pasilan välillä alkaa vuoden 2024 aikana. Hankkeen tavoitteena on saada koko reitin järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2024 mennessä.

Mannerheimintien peruskorjauksen ensimmäinen vaihe Postikadun ja Runeberginkadun välillä valmistuu syyskuussa. Kesällä töitä tehdään Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Ensimmäisen vaiheen työt ovat edenneet aikataulussaan. Peruskorjauksen toinen vaihe käynnistyy syyskuussa ja valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.