Viikin ramppisiltojen betoni odotettua huonommassa kunnossa – peruskorjaus viivästyy

Ramppisiltojen kunto Itäväylällä Viikintien liittymässä on osoittautunut arvioitua huonommaksi parhaillaan käynnissä olevan peruskorjauksen yhteydessä. Alun perin urakan arvoitiin valmistuvan loka-marraskuun vaihteessa, mutta huonolaatuisen betonin vuoksi työ viivästyy muutamalla kuukaudella. Peruskorjauksen uusi aikataulu selviää, kun päivitetty korjaussuunnitelma saadaan valmiiksi.
Remontissa oleva silta.

Ramppisiltojen betonin huono kunto selvisi peruskorjauksen edetessä. Vanha betoni on ajan saatossa heikentynyt muun muassa suolauksen ja lämpötilavaihtelujen myötä. Samalla vanhan siltakannen raudoitus on päässyt ruostumaan ja sillan kantavuus heikkenemään.

”Tämä on aiheuttanut sen, että purku- ja korjaustyön laajuus on kasvanut alkuperäisestä suunnitelmasta.  Joudumme huonokuntoisen betonin vuoksi esimerkiksi vahvistamaan sillan kantta lisäraudoitteilla. Erittäin huonokuntoisen sillan ollessa kyseessä, olemme joutuneet lisäksi vaiheistamaan purkua ja korjausta eri tavalla kuin alkujaan oli suunniteltu”, tarkentaa Jarno Koivula, Tehan Oy:n työpäällikkö.

Remontissa olevat kaksi siltaa ovat suljettuna työn ajan, ja liikenne on ohjattu kiertoreitille. Itäväylältä idästä päin Viikkiin tultaessa kiertotie kulkee Viilarintien kautta. Viikintieltä Itäväylälle Helsingin suuntaan kuljettaessa käytetään niin ikään Viilarintien kiertotietä.

Urakka käynnistyi toukokuussa 2023, ja siinä uusitaan kahden 60-luvulla rakennetun ramppisillan asfaltoinnit ja vesieristeet sekä kannen vaurioituneet betonipinnat, sillan reunapalkit ja kaiteet. Muita töitä ovat muun muassa valaistuksen uudistaminen sekä vaurioituneiden rakenneosien kunnostus.