Uuden pienvenesataman suunnittelu Jätkäsaareen käynnistyy

Suunnittelutyössä tarkastellaan satamatoimintojen lisäksi virkistysmahdollisuuksien monipuolistamista sekä paikallisten toimijoiden ja yhdistysten näkemyksiä toimintojen järjestelyistä.
Saukonnokan altaan suunnittelualue kartalla.
Saukonnokan altaan suunnittelualue kartalla.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Jätkäsaaren Saukonnokan pienvenesataman yleissuunnittelun. Hankkeen tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille toimiva ja monipuolinen pienvenesatama, joka palvelee veneilijöiden lisäksi myös muita ulkoilun ja liikunnan harrastajia.

Työn tavoitteena on tutkia ja kehittää Saukonnokan altaan käyttöä pienvenesatamana sekä alueen asukkaita palvelevana virkistysalueena. Aluetta kehitetään kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lähtökohdista sekä tunnistaen alueen erityispiirteet merellisenä kantakaupungin osana. Suunnitelma lähtökohtana on olemassa oleva asemakaava.

Suunnittelutyössä tutkitaan venesataman mitoituksen lisäksi toiminnallisuutta monipuolistavia mahdollisuuksia, kuten talviuintipaikkaa ja sen palveluita, SUP-lautailua, melontaa sekä uutta koirapuistoa. Nämä lisätoiminnot on tarkoitus integroida osaksi venesataman suunnittelua siten, että ne soveltuvat kaupunkikuvaan ja tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja virkistäytymiseen.

Sidosryhmien osallistuminen

Suunnitteluprosessiin otetaan aktiivisesti mukaan eri sidosryhmiä. Sidosryhmien näkemykset alueen käytöstä ja tarpeista tulevat olemaan tärkeässä osassa suunnittelutyön lähtökohtien asettamisessa. Tiedossa olevia paikallisia harrastusseuroja, kuten talviuintiseuroja, melontaseuroja sekä asukasyhdistyksiä tullaan kontaktoimaan suunnitteluvaiheessa. Voit halutessasi myös ilmoittautua haastateltavaksi lokakuun aikana osoitteeseen: mia.erlin@wsp.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Työn aikataulu

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä, jolloin siitä viestitään kaupungin käytäntöjen mukaisesti.