Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta laajenee ja yhdenmukaistuu Helsingissä vuosina 2022-2024

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta rakentuu monipuolisesta ohjatusta ja vapaasta toiminnasta. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä
Kuva: Jefunne Gimpel

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta rakentuu monipuolisesta ohjatusta ja vapaasta toiminnasta. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä lasten kanssa. Ulkoilu ja liikkuminen sekä ravitseva välipala kuuluvat päivittäiseen ohjelmaan. Toimipaikkakohtaisesti määritellään ryhmäkoko ja siihen riittävä henkilöstö. Ryhmät laativat päivä- ja viikkosuunnitelmat joiden sisällöissä hyödyntävät kaupungin laajaa kulttuuri-, taide-, liikunta- ja vapaa-ajan tarjontaa.

Helsingissä on 64 leikkipuistoa, joista 8 järjestää tällä hetkellä koululaisten iltapäivätoiminnan perusopetuslain mukaisena iltapäivätoimintana. Vuosien 2022–2024 aikana siirrytään toteuttamaan koululaisten toimintaa perusopetuslain mukaisena kaikissa leikkipuistoissa ympäri Helsinkiä.

Muutoksen tavoitteena on turvata koululaisten iltapäivätoiminnan riittävyys kaikilla alueilla myös tulevaisuudessa sekä yhdenmukaistaa käytänteitä Helsingissä. Perusopetuslain mukaisissa iltapäivätoiminnan ryhmissä on lakisääteinen henkilöstömitoitus.

Koulut, leikkipuistot, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat vastaavat yhdessä iltapäivätoiminnan tarjonnasta 230 toimintapaikassa Helsingissä. Toimintaa järjestetään myös esimerkiksi kouluissa ja muissa koulujen lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa.

Lukuvuonna 2022-2023 koululaisten iltapäivätoiminta toteutetaan perusopetuslain mukaisesti seuraavissa leikkipuistoissa: Arabia, Brahe, Etupelto, Ida, Iso-Antti, Isonneva, Kankarepuisto, Kannelmäki, Kesanto, Kiikku, Kiiltotähti, Kotinummi, Lampi, Lohikäärmepuisto, Maunula, Myllynsiipi, Orava, Piika, Roihuvuori, Rusthollari, Seppä, Strömberg, Soihtu, Taivallahti, Tullinpuomi, Viikkari ja Vähätupa.

Osassa leikkipuistoista toiminta jatkuu vielä lukuvuonna 2022-2023 varhaiskasvatuslain mukaisena koululaisten toimintana. Leikkipuistojen koululaisten toimintaa järjestävät puistot tiedottavat toiminnastaan puistokohtaisesti.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avulla tuetaan yhtenäistä opinpolkua lapsille

Koululaisten iltapäivätoiminnassa edistetään lasten välisiä keskinäisiä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä ja lasten hyvinvointia sekä tuetaan lapsen kokonaisen koulupäivän rakentumista. Toiminnassa kiinnitetään huomiota erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus.

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin sekä Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2024 jälkeen iltapäivätoiminta järjestetään Helsingissä nyt laaditun suunnitelman mukaisesti yhdenmukaisesti koko kaupungissa perusopetuslain mukaisena toimintana. Leikkipuistokohtaisista muutoksista ja ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen ennen toimintakauden alkua niissä puistoissa, joissa muutos tapahtuu vuonna 2023.

Hakeminen iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Hakuaika lukuvuoden 2022–2023 koululaisten iltapäivätoimintaan on ajalla 21.3.– 22.4.2022. Tiedotamme tarkemmin Iltapäivätoiminnan toimintapaikoista ja hakuohjeista lähempänä hakuaikaa.

Asiakasmaksut lukuvuonna 2022–2023 ovat: 100 euroa kuukaudessa (kello 16 päättyvä toiminta) ja 120 euroa kuukaudessa (kello 17 päättyvä toiminta). Asiakasmaksuun on mahdollista hakea maksuhuojennusta.

Toiminta alkaa syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja sitä järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Lisätietoa:

Johtavat leikkipuisto-ohjaajat

Leena Palve-Kaunisto, aamu ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö, leena.palve@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). p. 09 310 86809

Koululaiset leikkipuistossa

Iltapäivätoiminta