Nostotöistä katu- ja puistoalueilla on aina tehtävä ilmoitus kaupungille

Keväisin ajankohtaisista ikkunanpesuista ja muista nostimella tehtävistä töistä on aina ilmoitettava kaupungille, kun tilaa varataan katualueelta. Poliisi voi sakottaa luvattomista työmaista tai vaarallisista järjestelyistä puhtaanapitolain tai tieliikennelain perusteella.
Nostotyö Jätkäsaaressa Kuva: Aamos Kantola
Nostotyö Jätkäsaaressa Kuva: Aamos Kantola

Myös muista kadulla tai puistoissa tehtävistä töistä, on ilmoitettava kaupungille.

Liikenne pitää ohjata turvallisesti työmaan ohi

Nostotyöt ja muut työmaat edellyttävät aina tilapäisen liikennejärjestelyn, kun yleistä aluetta, kuten katua, aukiota tai puistoa, varataan työmaan käyttöön.

Kaupungille tehtävän kaivuilmoituksen tai aluevarauksen yhteydessä työhön ryhtyvän tulee toimittaa kaupungille liikennejärjestelysuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään liikenteen poikkeusjärjestelyt ja se, miten liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi.

Työn tilaaja (esimerkiksi taloyhtiö) ja tekijä vastaavat yhteisvastuullisesti työn turvallisuudesta.

Yhteistyö poliisin kanssa jatkuu

Kaupunki valvoo työmaille antamiensa määräysten noudattamista ja niiden liikennejärjestelyjä yhteistyössä poliisin kanssa. Kaupunki valvoo työmaita ja huomauttaa laiminlyönneistä sekä määrää tarvittaessa ylimääräisiä tarkastusmaksuja.

Helsingin poliisi on puuttunut viime vuosina useiden katutyömaiden liikennejärjestelyiden laiminlyönteihin ja puutteisiin kaupungin tarkastajien tukena. 

Poliisi voi sakottaa puhtaanapitolain tai tieliikennelain perusteella

Poliisi on ainoa viranomainen, joka voi määrätä sakon, jos työmaan järjestelyt vaarantavat liikenneturvallisuuden tai työmaa ei ole tehnyt kaupungille lain vaatimaa ilmoitusta.

Kaupungin alueiden valvonta on yhteydessä poliisiin, kun se havaitsee vaarallisia työmaajärjestelyitä tai poliisi voi oma-aloitteisesti puuttua havaittuihin epäkohtiin.

Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kaupunkiympäristön asiakaspalveluun tai hel.fi/palaute kautta.