Meri-Rastilan asukkaat ideoivat toimintoja uudistettavaan Haruspuistoon

Meri-Rastilassa sijaitsevaan Haruspuistoon suunnitellaan peruskorjausta. Alueen asukkaat kokoontuivat puiston suunnittelijoiden kanssa yhteiseen työpajaan syyskuun alussa. Haruspuiston skeittipaikkaa suunnitellaan erillisessä työpajassa torstaina 28.9. klo 17-19.
Puiston aukion vieressä on penkkejä, pensaita ja puita.
Kuva: Meri Lampinen / Ramboll

Työpajan tavoitteena oli kuulla Meri-Rastilan asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien ajatuksia puiston kehittämisestä. Merilahden koululla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui parikymmentä aikuista ja muutamia lapsia. Työpajassa osallistujat saivat kommentoida puistoa koskevia suunnitelmia oleskelun, leikin ja liikunnan näkökulmasta.  

Puiston uudistus nähdään tärkeänä ja tarpeellisena 

Osallistujat pitivät puistouudistusta tarpeellisena ja odotettuna, sillä nykyinen puisto koetaan turvattomana ja huonokuntoisena. Puiston leikkivälineet, hiekkakenttä ja skeittipaikka kaipaavat uudistamista. Tällä hetkellä osa lähialueen lapsiperheistä suuntaa mieluummin muihin, kauempana oleviin leikkipuistoihin. Huonokuntoisuudestaan huolimatta Haruspuisto on monelle alueen asukkaille tärkeä kokoontumis- ja virkistäytymispaikka.  

Osallistujat korostivat erityisesti turvallisuutta ja aikuisten mahdollisuuksia oleskeluun ja liikkumiseen pienten lasten valvomisen ohessa. Alueelle toivottiin penkkien ja pöytien lisäksi myös nurmialueita, joissa on miellyttävä istuskella esimerkiksi piknikillä. Kesähelteitä ajatellen toivottiin varjopaikkoja, katoksia ja juomapisteitä eri puolille puistoa. 

Puistosuunnitelmaluonnoksessa alueelle on suunniteltu lasten leikkialue, vesileikkipaikka ja erillinen keinumisalue. Leikkialueesta toivottiin isoa ja houkuttelevaa. Tämä toisi puistoon käyttäjiä myös kauempaa. Isommille lapsille suunnattujen leikkivälineiden toivottiin olevan suuria ja vauhdikkaita. Leikkialueen rajausta esimerkiksi aitojen avulla pidettiin tärkeänä. Puistossa oleva majakka halutaan säilyttää. 

Osallistujat kommentoivat myös alueita, joihin sijoittuvat monitoimikenttä, kiipeilyseinä, kuntoilulaitteet, skeittaus ja koripallo. Monitoimikentän toivottiin muuttuvan talviaikaan luistelukentäksi ja mäenlaskupaikan toivottiin säilyvän myös uudessa puistossa. 

Tapahtumia ja toimintaa myös uuteen Haruspuistoon 

Asukkaiden mukaan Haruspuistossa halutaan myös jatkossa kokoontua ja järjestää tapahtumia. Nykyinen puistorakennus on ollut tärkeässä roolissa toiminnan järjestämisessä, ja juuri se on mahdollistanut sisä- ja ulkotiloihin levittäytyvät tapahtumat. Kaavassa uusi kokoontumisille ja esimerkiksi kerhoille tarkoitettu korttelitalo on sijoitettu länsilaitaan puiston ulkopuolelle, lähelle lasten leikkipaikkaa. 

Maisemien ja kasvillisuuden osalta asukkaat toivoivat alueen metsäisen ilmeen ja puiden säilyttämistä. Asukkaat osoittivat suunnittelijoille myös muutamia puiston historian kannalta merkittäviä puita. Puustoa voitaisiin karsia pimeimmistä kohdista ja näkymien avartamiseksi. Asukkaat esittivät myös uusia kasvillisuusideoita, kuten magnoliapuita. 

Osallistujilta saatiin runsaasti ideoita puistosuunnitelman eteenpäin viemiseksi. Voit lukea toiveista työpajan koosteessa (pdf).

Haruspuiston skeittipaikkaa suunnitellaan erillisessä työpajassa torstaina 28.9. klo 17-19. Kokoontuminen Haruspuiston skeittipaikalla. Työpaja on suunnattu skeittausta, skuuttausta ja koripalloa harrastaville. Tervetuloa mukaan!