Mechelininkadulla alkaa yksisuuntaisten pyöräteiden rakentaminen – myös jalkakäytävää levennetään

Mechelininkadulle Pohjoisesta Rautatiekadusta etelään rakennetaan kesän aikana yksisuuntaiset pyörätiet molemmin puolin katua. Lisäksi pyöräilyn ja jalankulun järjestelyjä selkeytetään Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä. Urakkaan sisältyy myös rakentamista, joka palvelee Marian entisen sairaala-alueen eteläosaan rakennettavaa kasvuyrityskampusta.
Mechelininkadulle tulee aiempaa leveämpi jalkakäytävä ja yksisuuntaiset pyöräkaistat molemmin puolin tietä. Katualue laajenee urakassa entisen Marian sairaalan tontille eli uudelle katualueelle.  Kuva: Jukka Hakola
Mechelininkadulle tulee aiempaa leveämpi jalkakäytävä ja yksisuuntaiset pyöräkaistat molemmin puolin tietä. Katualue laajenee urakassa entisen Marian sairaalan tontille eli uudelle katualueelle. Kuva: Jukka Hakola

Kävely- ja pyöräilyväylien lisäksi Mechelininkadulla päivitetään suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyjä vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Katujen rakentamisen yhteydessä uusitaan vanhaa ja rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa.

Porkkalankadun sillan alla sijaitsevan pysäköintialueen eteläreunaan rakennetaan uusi sisäänajoliittymä Mechelininkadulta. Nykyinen liittymä muutetaan ulosajoliittymäksi. 

Urakka alkaa puiden kaadolla viikolla 16

Jotta levennetty jalkakäytävä ja pyöräliikenteen järjestelyt pystytään toteuttamaan Marian alueen kohdalla, entiseltä sairaala- eli tulevalta katualueelta kaadetaan arviolta 20 puuta sekä Mechelininkadun reunassa kulkeva aita. Puut kaadetaan 17.–18. huhtikuuta. Urakoitsija on tarkistanut tämän viikon alussa, ettei kaadettavissa puissa ole linnunpesiä.

Entistä Marian sairaala-aluetta ja sen ympäristöä rakennetaan vaiheittain useammassa urakassa, joiden aikana lisätään myös viheristutuksia alueella. Mechelininkadun urakka-alueelle rakennetaan uusia katuviherrakenteita sekä lisätään istutuksia viimeistään kesällä 2025. Itämerenkadun ja Mechelininkadun risteyksen itäpuolella kasvillisuutta lisätään laajentamalla pensas- ja nurmialueita nykyisestään. Lisäksi Mechelininkatu 1:n kohdalle tulee uusia perennaistutuksia.

Häiriö ajoneuvoliikenteelle vähäinen

Rakennustyöt alkavat huhtikuun lopussa ja ajoittuvat pääosin kesälle 3. kesäkuuta alkavan raitiolinja 8:n käyttökatkoksen ajalle. Urakan ajan jalankulkijat ohjataan osittain kiertoreiteille Mechelininkadun länsilaidalle tai vaihtoehtoisesti Baanalle. Pyöräilijät pääsevät urakan ajan kulkemaan nykyistä reittiä Mechelininkadun länsilaidalla. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan opastein.

Moottoriajoneuvoliikenteeseen työt vaikuttavat Marian alueen kohdalla hulevesiviemärin uusimisen ajan. Työn aikana autoliikenteellä on käytössään kaksi ajokaistaa Mechelininkadun molempiin suuntiin. Raitiovaunukatkon aikana hyödynnetään tarvittaessa raitiotieosuutta työnaikaisiin liikennejärjestelyihin.