Lauttasaaren Isokaaren asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti 6. toukokuuta kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Lauttasaaren Isokaari 24–28 asemakaavan muutosta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajasta.
Kaupunginhallitus kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö

Lauttasaaren kaavamuutos koskee kolmea vierekkäistä tonttia, jotka sijaitsevat osoitteissa Isokaari 24, 26 ja 28. Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen tonteilla nykyisin sijaitsevien 3-kerroksisten pienkerrostalojen tilalle. Asukasmäärän lisäys on arviolta 80 asukasta.

Kaavaratkaisu tiivistää kaupunkirakennetta ja edistää asuntotuotantoa alueella, jolla on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajaksi Annukka Sorjonen

Kaupunginhallitus päätti ottaa kasvatustieteen maisteri Annukka Sorjosen työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. TE24-uudistuksen myötä vuoden 2025 alussa toimintansa aloittavan työllisyyspalveluliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta. 

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.