Kaupunginhallitus esittää talousarvion 2024 sekä kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.11. esittää valtuustolle talousarvion 2024 hyväksymistä. Ensi vuoden kunnallisveroprosentiksi esitetään 5,3. Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisesta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuija. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuija. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan talousarvioesityksen vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024–2026. Talousarvioesitys etenee valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee asiaa 22. marraskuuta.

Kaupunginhallitus esittää myös, että valtuusto määrää vuoden 2024 kunnallisveroprosentiksi 5,3 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa kunnallisveroprosentin tasoon.  Vuonna 2023 Helsingin kunnallisveroprosentti on ollut 5,36 prosenttia.

Vuodelle 2024 kuntien on ilmoitettava verohallinnolle tuloveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Helsinki on linjannut, että valtuustokaudella pidättäydytään kunnallisveron korotuksista ja siten vuoden 2023 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 5,3.

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteista kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

  • maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
  • rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,30
  • voimalaitosten veroprosentti 3,10

Vuodesta 2024 eteenpäin rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti säädetään erillään maapohjan yleisestä kiinteistöveroprosentista.

Kaupunginhallitukselta lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisesta

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) lausunnon joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisesta.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueella 80 eurosta 100 euroon on perusteltua ja kannatettavaa.