Kansainvälisiä osaajia houkutellaan Helsinkiin auttamalla heidän puolisoitaan

Helsinki houkuttelee osaajia ulkomailta ja silloin koko perheen viihtyminen kaupungissa on erityisen tärkeätä. Perheitä tuetaan kehittämällä kaupungin omia englanninkielisiä palveluita. Puoliso-ohjelman avulla, kaupunki auttaa kansainvälisten osaajien puolisoiden asettumista Helsinkiin ja se on lähtenyt hyvin käyntiin. Tämä käy ilmi tilannekatsauksesta, johon Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tutustui kokouksessaan 27.2.2023.
Helsinki tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia. Kuva: Matti Pyykkö
Helsinki tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia. Kuva: Matti Pyykkö

Jaoston viime vuoden maaliskuussa hyväksymä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet asettaa tavoitteita kaupungin elinkeinopolitiikalle vuosille 2022–2025. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa helsinkiläisten työllistymisen parantaminen, yritysten osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä yritysten kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on, että Helsingin vetovoima kestävän matkailun, kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina vahvistuu entisestään.

Kokouksessaan jaoston tutustui tilannekatsaukseen elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttamisesta vuoden 2022 aikana. Katsauksen mukaan erityisen onnistuneita ovat tähän menneessä olleet esimerkiksi kaupungin kampusinkubaattorit-ohjelma. Kaupunginhallituksen erillismäärärahalla avulla alueen korkeakoulut kehittävät vuosien 2021–2025 aikana yrittämisestä kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille suunnattuja palveluita. Vuonna 2022 solmittiin yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Metropolian, Hankenin, Haaga-Helian, Taideyliopiston ja Arcadan kanssa. Vuoden 2022 aikana hautomo-ohjelmiin on ollut yli 400 hakijaa, ohjelman läpikäyneitä henkilöitä oli 305 ja 56 uutta yrittäjää on jo käynnistänyt toimintansa.

Kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta on entistä tärkeämpää saada kansainvälisiä osaajia ulkomailta. Kaupunki on kehittänyt palveluita Helsinkiin työperusteisesti muuttavien henkilöiden asettautumisen tueksi. Puoliso-ohjelmassa tuetaan osaajien puolisoiden asettautumista, työllistymistä sekä tarjotaan mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja. Vuoden 2022 loppuun mennessä ohjelmaan oli rekisteröitynyt 950 osallistujaa ja 32 aktiivista yrityskumppania. Osaajien ja heidän perheidensä asettautumista Helsinkiin tuetaan myös kehittämällä kaupungin omia englanninkielisiä palveluita.

Katsauksen mukaan haasteita kuitenkin riittää onnistumisista huolimatta. Vaikka työllisyys koheni vuonna 2022, työttömiä työnhakijoita on edelleen enemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi jaosto päätti jatkaa tonttivarauksia toimitilahankkeille Kampissa ja Salmisaaressa.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 27. maaliskuuta 2023.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.