Hyppää pääsisältöön

Kallahdessa tutkitaan lisärakentamisen ja päiväkotiuudistuksen mahdollisuutta

Helsingin tavoitteena on uudistaa Kallahtea kokonaisvaltaisesti. Tätä varten kaupunki laatii suunnitteluperiaatteet, jonka yhteydessä tutkitaan millainen lisärakentaminen ja päiväkotiuudistus alueelle voisi sopia. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteet ja lähtökohdat esitellään Kerro kantasi –verkkosivulla, jossa niistä voi antaa palautetta 3. maaliskuuta asti.
Kallahti ja sen läpi kulkeva Leikosaarentie kuvattuna idästä. Taustalla vasemmalla näkyy Kallahdenniemi. Kuva: Helsingin kaupunki
Kallahti ja sen läpi kulkeva Leikosaarentie kuvattuna idästä. Taustalla vasemmalla näkyy Kallahdenniemi. Kuva: Helsingin kaupunki

Suunnitteluperiaatteet koskevat Kallahden täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet eivät itsestään mahdollista alueen rakentamista, mutta ne toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana. 

Kaupungin tavoitteena on lisätä Kallahden asukasmäärää sekä omistus- ja asumisoikeusasumisen osuutta alueella. Tutkimalla olemassa olevien asuintonttien sopivuutta uudisrakentamiselle, voidaan välttää puistoalueille rakentamista sekä mahdollisesti rahoittaa nykyisten rakennusten peruskorjaukset. 

Suunnittelutarpeiden laadinnan aikana tutkitaan myös uuden päiväkodin rakentamista päiväkoti Kajuutan tontilla. Samalla tarkistetaan mistä pienemmistä päiväkodeista mahdollisesti luovutaan ja mitkä säilytetään. Tavoitteena on kehittää Kallahden päiväkotiverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 

Merellisyys Kallahden vetovoimatekijä

Aukioiden, katujen ja puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan liikenne- ja valaistussuunnittelulla sekä jättämällä ranta-alueet yhteiseen käyttöön. Kallahden merellisyyttä hyödynnetään alueen vetovoimatekijänä tukemalla merellisiä toimintoja ja elinkeinoja sekä kehittämällä rantaraittia ja kohtaamispaikkoja merenrannan äärellä.  

Viheralueita kehitetään ohjaamalla kulku merkityille reiteille Kallahden luonnonsuojelualueella. Suunnitteluperiaatteiden laadinnassa huomioidaan myös Kallahden lepakkoalue ja pohjaveden muodostumisalue. 

Kallahdessa tuetaan kestäviä liikkumisen muotoja kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Pysäköinti voidaan tulevaisuudessa keskittää pysäköintilaitoksiin ja lisäksi tutkitaan pysäköintinormien päivittämistä, jolloin autopaikkoja olisi alueella nykyistä vähemmän. 

Lisätietoa Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuudessa 8.2.  

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteita ja lähtökohtia voi kommentoida Kerro kantasi -kyselyssä 6.2.-3.3. Kallahden suunnitteluperiaatteista kerrotaan myös Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 8.2. Ohjelma ja verkkotapahtuman linkki löytyvät sivulta hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Itä-Helsinkiä.  

Suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä muuhun aineistoon voi tutustua osoitteesta hel.fi/suunnitelmat.  

Suunnitteluperiaatteet on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi talvella 2024. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen periaatteet ohjaavat alueen jatkosuunnittelua.