Helsingin uima-allasvedet hygieeniseltä laadultaan erittäin hyviä

Vuonna 2023 uima-allasvesistä tutkituista näytteistä lähes kaikki olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä ja 89 prosenttia täytti kaikki fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset.
Allasveden mikrobiologinen veden laatu oli selvityksen mukaan erittäin hyvä. Kuva: Maarit Hohteri
Allasveden mikrobiologinen veden laatu oli selvityksen mukaan erittäin hyvä. Kuva: Maarit Hohteri

Helsingissä oli vuonna 2023 yhteensä 56 yleistä julkista allastilaa, joista 12 oli uimahalleja, neljä maauimaloita ja 40 muita yleisiä allastiloja, kuten kuntoutuslaitosten, hotellien, liikuntakeskusten ja koulujen uima-altaita. Uima-altaita näissä laitoksissa oli yhteensä 113. Allasvesinäytteitä tutkittiin yhteensä 1 314, joista 1 166 täytti kaikki uima-allasvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Allasveden mikrobiologinen veden laatu oli erittäin hyvä

Kaikista tutkituista näytteistä 99,2 prosenttia oli hyviä. Näissä näytteissä ei todettu kasvaneita bakteeripitoisuuksia. Myös vuosina 2021 ja 2022 otetuista näytteistä yli 99 prosenttia täytti allasveden mikrobiologiset laatuvaatimukset.

Allasveden mikrobiologista veden laatua arvioidaan määrittämällä vesinäytteistä heterotrofiset pesäkeluvut kahdessa eri lämpötilassa (22 °C ja 36 °C) ja Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintyminen. Heterotrofinen pesäkeluku on uimareista, ympäristöstä ja verkostovedestä allasveteen tulleiden ja desinfioinnin kestäneiden mikrobien kokonaislukumäärä. Pseudomonas aeruginosa -bakteeria ei saa esiintyä vedessä lainkaan.

Heterotrofisten pesäkelukujen raja-arvot ylittyivät yhdeksässä näytteessä. Altaat puhdistettiin ja tehokloorattiin. Puhdistuksen jälkeen otetuista uusintanäytteistä ei ylityksiä enää löytynyt.

Pseudomonas aeruginosa -bakteeria löytyi viidestä näytteestä. Altaan ja allastilojen puhdistuksen jälkeen otetuista uusintanäytteistä bakteeria ei enää löytynyt. P. aeruginosa voi aiheuttaa esimerkiksi ihottuman tai korvatulehduksen. Ympäristöterveysyksikkö selvitti vuoden 2023 aikana yhtä uima-allasvesivälitteistä epidemiaa, jonka aiheuttajaksi epäiltiin P. aeruginosa -bakteeria. Kaikkia uima-altaan käyttäjiä tiedotettiin epidemiaselvityksestä. Allas tyhjennettiin ja puhdistettiin ennen käyttöönottoa uudelleen. Uimavesiepidemiat ovat harvinaisia, eikä niitä ole tullut ympäristöterveysyksikön tietoon viime vuosina.

Allasvesien fysikaalinen ja kemiallinen laatu oli hyvä

Kaikki laatuvaatimukset täytti 89 prosenttia otetuista näytteistä. Määrällisesti eniten allasveden fysikaalista ja kemiallista laatua heikensivät klooripitoisuuden ja veden sameuden poikkeamat. Suurin osa poikkeamista oli kuitenkin pieniä, joista ei ole uimareille haittaa.

Tasalaatuisinta allasvettä oli uimahalleissa, joiden näytteistä 94 prosenttia täytti kaikki laatuvaatimukset. Myös kuntoutuslaitosten veden laatu oli hyvää, ja näytteistä 90 prosenttia täytti kaikki laatuvaatimukset. Eniten poikkeamia oli hotellien ja kokoontumistilojen uima-altaiden vedessä, joiden näytteistä 61 prosenttia täytti kaikki laatuvaatimukset.

Kaksi kolmasosaa huonoista näytetuloksista saatiin kylmäaltaista, joiden suosio on viime vuosina lisääntynyt. Altaat ovat usein vesimäärältään pieniä, ja käyttäjien toiminnalla on suuri vaikutus allasveden laatuun. Peseytymällä huolellisesti aina ennen altaaseen menoa, vältetään tehokkaasti esimerkiksi ureapitoisuuden kasvua allasvedessä. Viimeisimmät allasveden tutkimustulokset ovat asiakkaiden nähtävillä allastilassa tai allaskohteen ilmoitustaululla.