Helsingin kaupunki liittyy Placemaking Europe -verkostoon

Kaupunginhallitus päätti Helsingin liittymisestä eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon sekä jäsenyyden kautta syntyvän kumppanuuden hyödyntämisestä vuos
Kaksi henkilöä istuu puistossa.

Kaupunginhallitus päätti Helsingin liittymisestä eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon sekä jäsenyyden kautta syntyvän kumppanuuden hyödyntämisestä vuosina 2022–2023. Kumppanuus liittyy kaupunkiympäristön toimialalla designjohtajan alaisuudessa vuonna 2022 valmisteltavaan ja käynnistyvään kaupunkitilan yhteiskehittämisen eli placemaking-toimintamallin luomiseen Helsingille. Designjohtaja vastaa kaupunkitasoisesta muotoilutoiminnasta sekä muotoilun ja arkkitehtuurin hyödyntämisestä kaupungin kehittämisessä.

Kaupunkistrategian mukaisesti tulevien vuosien yhtenä painopisteenä on julkisen kaupunkitilan ja kaupunkilaiskokemuksen parantaminen. Julkisen kaupunkitilan vetovoimaa lisätään oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Placemaking on tässä keskeinen uusi avaus ja kaupunkitilaan liittyvän kokeilu- ja innovaatiotoiminnan mahdollistaja.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Helsingin kaupungin vuoden 2021 ympäristöraporttia, joka etenee vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Ympäristöraportissa kuvataan Helsingin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat löytyvät täältä.

Kuva Karolina Norteva