Elintarvikejätteen hyödyntämisessä on potentiaalia

Elintarvikejätettä voidaan käyttää erilaisten korkean jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena muun muassa kosmetiikassa, pinnoitteissa, lannoitteena, elintarvikkeiden raaka-aineena ja jopa tekstiileissä. Tämä selvisi Motiva Servicen tekemässä selvityksessä, jonka Helsingin kaupunki teetti osana EU-rahoitteista Food waste ecosystem -hanketta.
Lounasravintolan ruoan jakelulinjasto. Kuva: Heidi Nikula
Lounasravintolan ruoan jakelulinjasto. Kuva: Heidi Nikula

Helsingin kaupunki halusi selvittää, miten voitaisiin tehokkaammin hyödyntää pääkaupunkiseudun ravitsemispalveluissa syntyvää elintarvikejätettä, jota ei voida hyödyntää ihmisravintona, kuten ruoka-apuun ohjaamalla.

Tähän vastaamiseksi Motiva Services kartoitti niin Suomessa kuin ulkomailla toimivia elintarvikejätettä hyödyntäviä yrityksiä, joita löytyi lähes 150.

– Meidät yllätti, kuinka monia erilaisia korkeamman jalostusasteen tuotteita erityisesti tietyistä elintarvikejätejakeista kuten hedelmien kuorista, luista tai rasvoista ja öljyistä pystytään valmistamaan, asiantuntija Elina Fast Motiva Services Oy:stä kertoo.

Lisäksi haluttiin tietää, mitkä tekijät voisivat vauhdittaa elintarvikejätteen hyötykäyttöä ja toisaalta mitä haasteita hyötykäyttöön liittyy. Tätä kartoitettiin elintarvikejätettä hyödyntäville yrityksille suunnatulla kyselyllä. Elina Fastin mukaan hyvä kysyntä lopputuotteelle ja sopivien kumppaneiden löytäminen olivat avainasemassa elintarvikejätteen hyötykäyttöä vauhdittavina tekijöinä.

– Toisaalta tarvitaan uusia logistisia ratkaisuja, jotta jäte-erien nouto hajallaan olevista ravintoloista olisi kannattavaa. Myös jätteen laatu saattaa olla osalle yrityksistä haaste, mikäli lautastähteen seassa on esimerkiksi muoviroskaa. Lisäksi yritysten mukaan nykyinen rehulainsäädäntö asettaa haasteita esimerkiksi elintarvikejätteestä tuotetun proteiinin käytölle eläinrehuna, Elina Fast kertoo löydöksistä.  

Tuotekehitystä uusien kumppanuuksien avulla

Osana hanketta kehitettiin opiskelijatyönä ratkaisuideoita selvityksessä tunnistettuihin elintarvikejätteen hyödyntämisen haasteisiin.

–  Selvityksen perusteella yrityksillä on kiinnostusta elintarvikejätteen hyötykäytön lisäämiseen. Toisaalta raaka-ainetta olisi myös saatavilla, kunhan nyt tunnistettuihin haasteisiin saadaan kehitettyä yhdessä toimivia ratkaisuja. Harkitsemme selvityksen tulosten tiimoilta myös työpajan järjestämistä elintarvikejätettä hyödyntäville yrityksille sekä hankkeessa mukana oleville ravintoloille Food waste ecosystem hankkeen projektipäällikkö Heta Hyvärinen Helsingin kaupungilta kertoo.

Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen -projektia koordinoi Vantaan kaupunki, joka toteuttaa sitä yhdessä Helsingin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin toiminta-aika on 1.4.2023–31.3.2026, ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto. Hanke on osa HEVi-ohjelmaa.