Apurahoja työväenopiston opiskelijoille kesäopintoihin

Työväenopiston yhteydessä toimii Zachris Castrenin säätiö, joka myöntää apurahoja työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtuvaan jatko- ja täydennysopintoihin sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaan.
Kallion Opistotalon sisäänkäynti. Kuva: Antti Nikkanen
Kallion Opistotalon sisäänkäynti. Kuva: Antti Nikkanen

Apurahoja voivat hakea kaikki, jotka ovat opiskelleet opistossa vähintään kaksi edeltävää lukuvuotta.

Apurahoilla voi rahoittaa kursseja esim. kansanopistoissa, kesäyliopistossa tai ulkomaisissa oppilaitoksissa ja kurssikeskuksissa. Apurahojen hakuaika on huhtikuu. Lisätietoa ja hakuohjeet säätiön kotisivuilla.

Zachris Castrenin säätiö tukee ja edistää kansansivistystyötä jakamalla apurahoja Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoille. 

Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistyksen hallinnassa ollut Ensijohtaja Zachris Castrénin stipendirahasto perustettiin vuonna 1939. Zachris Castrén antoi suostumuksensa rahaston nimelle ja lahjoitti alkupääoman rahastolle. Vuosien aikana rahasto on saanut opiskelijoilta testamenttilahjoituksia.