Suoraan sisältöön

Monta eri kohdetta

Palvelualueiden kuvaukset ja yhteystiedot

Helsingin kotihoidon toimipisteet sijoittuvat joka puolelle kaupunkia. Kotihoidossa on 74 lähipalvelualuetta, joista kotiin vietävät palvelut järjestetään.

Katso alla olevista linkeistä kunkin lähipalvelualueen yhteystiedot.

Eteläinen kotihoito 

Helsingin eteläisessä kotihoidossa työskentelee noin 300 hoitoalan ammattilaista 24 tiimissä, 12 lähipalvelualueella. Tiimeistämme kolme on ruotsinkielisiä. Toimipisteemme sijaitsevat kantakaupungin alueella, ulottuen Lauttasaaresta Kruunuhakaan ja Töölöstä Eiraan. Alueellemme ominaista ovat kauniit puistot sekä arvostetut ja merelliset maisemat.

Asiakkaamme asuvat tiiviissä kaupunkiympäristössä ydinkeskusta-alueella, joten liikumme enimmäkseen kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä hyödyntäen. Kaupungin syke on lähellä työympäristöä.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja: Skyfoto 2005 - 2006

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Itäinen kotihoito 

Helsingin itäisessä kotihoidossa työskentelee lähes 230 hoitoalan ammattilaista 19 tiimissä, 9 lähipalvelualueella. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuonna 2015 itäiselle kotihoitoyksikölle vetovoimaisen työpaikan tunnustuksen. Työpaikan vetovoimatekijöiksi on tunnistettu mm. mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työpaikalla, toimiva työterveyshuolto, oikeudenmukainen johtaminen sekä yhteisöllisyys.


Alue rajautuu lännessä Kivikkoon sekä idässä maarajaan Vantaan ja Sipoon kanssa. Alueeseemme kuuluu myös Östersundomin alue. Kaupunkikuvassa näkyvät metro ja erilaiset kaupunkilähiöympäristöt. Liikumme helposti niin autolla, pyörällä, jalan kuin julkisin kulkuvälinein.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja: Olli Turunen 2007

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Kaakkoinen kotihoito 

Helsingin kaakkoisessa kotihoidossa työskentelee noin 230 hoitoalan ammattilaista 22 tiimissä, 10 lähipalvelualueella. Toimipisteemme sijaitsevat metroradan läheisyydessä, luonnonkauniilla kaakkoisella alueella. Tärkeä osa työtämme on asiakkaittemme kuntoutumisen tukeminen, mm. yksilöllisen liikkumissopimuksen avulla.
Alueellamme asiakaskäynneille voi liikkua mm. kävellen, pyörällä tai autolla.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja: Pertti Nisonen

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Keskinen kotihoito 

Helsingin keskisessä kotihoidossa työskentelee noin 270 hoitoalan ammattilaista, 24 tiimissä, 12 lähipalvelualueella.

Keskisen kotihoidon toimialue ulottuu Kalliosta Koskelaan ja Länsi-Pasilasta Arabianrantaan. Aluetta leimaa tiheä kaupunkiasuminen sekä uuden ja vanhan kaupunginosan kohtaaminen. Liikumme pääasiassa kävellen, pyöräillen ja julkisia käyttäen.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja: Seppo Laakso 2009

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Koillinen kotihoito 

Helsingin koillisessa kotihoidossa työskentelee noin 220 hoitoalan ammattilaista 10 lähipalvelualueella, lisäksi pohjoisen ja koillisen kotihoidon alueella on aloittanut toimintansa resurssipooli 4.4.2016 alkaen. Kotihoidon toimipisteet sijoittuvat junaradan varrelle tai kaupunkiin tuovien suurten pääväylien läheisyyteen. Alueellemme kuuluvat mm. kaupunginosat Malmi, Pihlajamäki, Pukinmäki, Viikki, Puistola, Suutarila ja Jakomäki.

Aluettamme ympäröivät lukuisat puisto- ja ulkoilualueet ja asumismuoto vaihtelee kerrostaloasumisesta pientaloasumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuonna 2015 vetovoimaisen työpaikan tunnustuksen kahdelle lähipalvelualueellemme. Henkilökunta liikkuu työtehtävissään autolla, polkupyörällä, julkisella liikenteellä sekä jalkaisin.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja: Kimmo Brandt 2014

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Lounainen kotihoito 

Helsingin lounaisessa kotihoidossa työskentelee noin 160 hoitoalan ammattilaista 18 tiimissä, seitsemällä lähipalvelualueella. Myös kaupungin yökotihoito toimii alueeltamme käsin. Lounainen kotihoitoyksikkö sijoittuu Töölönlahden, Keskuspuiston ja Laajalahden rajaamalle alueelle, peruskaupunkilaisiin olosuhteisiin runsaine liikenneyhteyksineen.

Alueellamme asiakaskäyntien välimatkat tehdään kävellen, pyöräillen, autoillen tai julkisilla liikennevälineillä.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki, kuvaaja Seppo Laakso 2009

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito

Läntinen kotihoito 

Helsingin läntisessä kotihoidossa työskentelee noin 180 hoitoalan ammattilaista, 15 tiimissä ja yhdessä varahenkilöstöpoolissa 8 lähipalvelualueella. Kotihoidon toimipisteet sijaitsevat M-juna- ja kesällä 2015 avautuvan lentokenttäradan varrella sekä kaupunkiin tuovien suurten pääväylien läheisyydessä.
Alueemme koostuvat pääasiassa kerros- ja pientalolähiöistä, joilla liikumme pääsääntöisesti kävellen, pyöräillen ja autoillen.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki. kuvaaja Kimmo Brandt 2012
Lisätietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito.

Pohjoinen kotihoito 

Helsingin pohjoisessa kotihoidossa työskentelee noin 111 hoitoalan ammattilaista 5 lähipalvelualueella. Kotihoidon toimipisteet sijoittuvat junaradan varrelle tai kaupunkiin tuovien pääväylien läheisyyteen. Lähipalvelualueisiin kuuluvat Maunula 1 ja 2, Oulunkylä 1 ja 2 sekä Paloheinä.

Aluettamme ympäröivät lukuisat puisto- ja ulkoilualueet ja asumismuoto vaihtelee kerrostaloasumisesta pientaloasumiseen. Henkilökuntamme käy asiakaskäynneillä autolla, kävellen tai pyörällä.

Yhteystiedot alueen toimipaikkoihin

Hoitaja Juha Seittonen. Juha työskentelee Maunula 1:llä.

Lisää tietoa kotihoidosta saat osoitteesta www.hel.fi/kotihoito


Tosi monta työporukkaa

Kotihoidon lähipalvelualue muodostuu yhdestä tiimistä, jota johtaa kotihoidon ohjaaja. Tiimeissä työskentelee keskimäärin 20–30 ammattilaista.  Työyhteisön toimintaan voit tutustua katsomalla Malmi 2 kotihoidon "Näin meillä" -videon.


Monella tavalla

Seuraavat kotihoitoyksiköt löydät myös Facebookista:

Ruotsinkielisten tiimien yhteystiedot löydät sivulta Kolla på hemvården.20.09.2019 14:22