Suoraan sisältöön

Sisätautien poliklinikka

Sisätautien poliklinikka toimii Laakson ja Malmin sairaaloissa. Teemme tiivistä yhteistyötä terveysasemien ja HYKS:n kanssa.

Painoalueita ovat gastroenterologiset ja kardiologiset perustutkimukset, diabetologia ja yleissisätaudit. Niin sanotut ”jalkautuvat terveysasemakonsultaatiot” ovat keskeinen osa toimintaamme, joka kuuluu erityisesti yleissisätautilääkäreiden työnkuvaan.

Sisätautipoliklinikalla on yhteensä 25 erikoislääkärin virkaa sekä kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa. Näistä

  • 10 virkaa on tarkoitettu gastroenterologeille
  • 5 kardiologeille tai kardiologisesti orientoituneille lääkäreille
  • 10 yleissisätautilääkäreille.

Osa lääkäreistä on keskittynyt diabetologiaan tai hematologiaan.

Uusien lääkäreiden toimenkuvia räätälöidään hakijan osaamisprofiilin mukaan. Erikoistuvan lääkärin virat on tarkoitettu sisätauteihin erikoistuville lääkäreille erikoistumisen keskivaiheilla, ja ne täytetään 3-6 kuukaudeksi kerrallaan. Poliklinikalla on puolen vuoden sisätautien runkokoulutusoikeus, mutta amanuenssin virkoja sisätautipoliklinikalla ei ole.20.09.2019 14:28