Suoraan sisältöön

Helsingin sairaala


Hyvä perehdytys ja vahva seniorituki

Takaamme hyvän startin työllesi. Saat hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, että pysyt ajan hermolla. Pienryhmäopetukset ja muu koulutus meillä pyörii ympäri vuoden. Seniorituki on vahva - et jää yksin!

Helsingin sairaalaan kuuluu Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat sekä toimialan

  • fysioterapia
  • geriatrian poliklinikka
  • kotisairaala
  • kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkäripalvelut
  • kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet
  • toimintaterapia.

Hoidamme ja kuntoutamme helsinkiläisiä aikuispotilaita, jotka tulevat jatkohoitoon päivystyspoliklinikoilta ja muualta erikoissairaanhoidosta. Osastot ovat vahvasti profiloituneita muun muassa. akuuttigeriatriaan, haavojen hoitoon, traumakuntoutukseen sekä saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon. Osastojen toiminta on nopeatempoista. Hoitojakson pituus vaihtelee muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Keskimääräinen hoitoaika on noin 18 päivää.Toimimme geriatrian, yleislääketieteen sekä sisätautien koulutuspaikkana. Lisäksi monille muille erikoisaloille voi kerryttää reunakoulutusta sairaaloissamme.

Kotisairaalassa ja Suursuon sairaalassa toimivalla saattohoito-osastolla on mahdollista suorittaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyteen kuuluva käytännön jakso. Laakson sairaalan haavaosastolla voi saada haavahoidon erityispätevyyteen tähtäävää käytännön palvelua.

Erikoistuville lääkäreille on laaja tarjonta erikoistumiseen sopivia työtehtäviä ja toimenkuvaan voidaan yhdistää poliklinikkatyötä geriatrian poliklinikalla.


Kotisairaala

Työ kotisairaalassa on akuuttia sairaalatoimintaa potilaan kotona.

Kotisairaalassa korostuu kotisaattohoito, akuuttien infektioiden hoito sekä palliatiivinen hoito. Työyhteisön parasta antia ovat työparina toimiva seniori ja osaavat sairaanhoitajat.


Kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkäripalvelut

Kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkärityö on geriatrisesti orientoitunutta, vaihtelevaa terveyskeskuslääkärin työtä moniammatillisissa tiimeissä.

Työsarkana on kotihoito, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt sekä arviointi- ja kuntoutusosastot monipuolisissa palvelukeskuksissa eri puolilla Helsinkiä.

Toimimme geriatrian ja yleislääketieteen erikoisalojen koulutuspaikkana. Lääkärimme sekä opettavat muita että kartuttavat omaa osaamistaan. Kokeneiden geriatrien parissa kehityt myös itse geriatrian huippuosaajaksi.

Helsingin sairaalan sivuilla näkyvät videot on tuotettu yhteistyössä Duunitorin kanssa.

Videoita


Kotisairaala


Laakson sairaala


Malmin sairaala


Suursuon sairaala


Helsingin sairaalan sivuilla näkyvät videot on tuotettu yhteistyössä Duunitorin kanssa.26.02.2021 16:23