Suoraan sisältöön

Paljon työmahdollisuuksia

Värikäs puu jonka oksilla tekstinä vaihtuvia työmuotoja kuten harjoittelijoille, keikkalaisille, vakituisen työn hakijoille.


Meillä työskentelee lähes 14 000 sote-alan ammattilaista ja asiantuntijaa.

Suurena työnantajana tarvitsemme jatkuvasti uusia vakinaisia työntekijöitä. Vakinaiselle henkilöstölle tarvitsemme sijaisia lomien ja erilaisten vapaiden vuoksi.

Kun toimintamme laajenee perustamme uusia vakansseja. Tästä syystä esimerkiksi kotihoidon lähihoitajan paikkoja on usein avoinna. Tavallisin tehtävänimike toimialallamme onkin lähihoitaja.

Millaisia työntekijöitä haemme?

Valtaosassa tehtävissämme tarvitaan sekä sote-alan tutkinto että Valviran ammatinharjoittamiseen liittyvät oikeudet.

Koska asiakas- ja potilasturvallisuus sekä positiivinen asiakaskokemus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, tarvitset työssäsi hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, suomen kielen taitoa sekä tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa

Tälle sivulle kokosimme ohjeita erilaisten töiden ja tehtävien hakijoille.

Tutustu myös sivuihimme Töihin kotihoitoon, Sosiaalityöntekijäksi Helsinkiin ja Lääkäriksi Helsinkiin.

Sivuiltamme löytyy ohjeita myös siviilipalvelukseen, palkkatukityöhön ja työkokeiluun hakeville.

Vakinaisen työn hakija

Suurin osa tehtävistämme ovat työsopimussuhteisia. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.

Ilmoitamme kaikista ulkoiseen hakuun tulevista avoimista viroista ja toimista rekryjärjestelmässämme, joka löytyy Helsinkirekry.fi kohdasta Avoimet työpaikat.

Kysymyksiin vastaa työpaikkailmoitukseen merkitty yhteyshenkilö.

Jätä hakemuksesi rekryjärjestelmän kautta

Huomaa, että tavallisimmin hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16, mutta kellonajat voivat vaihdella. Myöhässä saapuneita tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia emme huomioi.

Paperihakemuksen voi jättää kaupungin kirjaamoon. Merkitse kirjekuoreen haettavan tehtävän työavain, joka löytyy työpaikkailmoituksesta. 

Tarkempia tietoja löydät sivuiltamme kohdasta Näin haet meille tai Helsinkirekrystä, kohdasta Näin Helsinki rekrytoi.

Sijainen

Palvelussuhde voi olla määräaikainen, kun sille on perusteltu syy. Syitä voivat olla muun muassa sijaisuus, projektit, töiden kausiluonteisuus tai harjoittelu.

Määräaikaiseen työsopimukseen tai virkamääräykseen merkitään aina työn alkamis- ja päättymispäivä. Sijaisella on kaikki samat edut kuin vakinaisellakin työntekijällä.

Pitkiin sijaisuuksiin haemme työntekijöitä työpaikkailmoituksilla, jotka löytyvät osoitteella helsinkirekry.fi, kohdassa Avoimet työpaikat.

Kysymyksiin vastaa työpaikkailmoitukseen merkitty yhteyshenkilö.

Jätä hakemuksesi rekryjärjestelmän kautta

Keikkalainen

Jos olet kiinnostunut lyhyistä työsuhteista, niin kaikki alle 4 kuukautta kestävät työsuhteet olemme keskittäneet Seureen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva henkilöstöpalveluyhtiö, jonka omistavat Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HUS.

Maahanmuuttaja

Haluamme olla monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki. Meille on tärkeää, että kaikki helsinkiläiset olisivat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. 

Tavoitteenamme on maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrän lisääminen henkilöstössä niin, että se vastaisi eri kulttuureista tulleiden väestöosuutta kaupungissa.

Tarvitsemme suomen kielen taitoisia ammattilaisia myös siksi, että asiakkainamme on yhä kasvava määrä eri kulttuureista tulevia henkilöitä. Lue lisää..

Opiskelija ja harjoittelija

Työharjoittelupaikkoja tarjoamme sote-alan opiskelijoille. Kun opintoja on riittävästi, olet tervetullut meille myös sijaisuuksiin. Töitä tehdessäsi kerrytät hyödyllistä työkokemusta ja syvennät osaamistasi. Lue lisää...

Oppisopimuskoulutukseen hakeva

Sosiaali- ja terveystoimialalla otetaan keväällä 2021 käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Järjestelmän vaihtoon valmistaudutaan huolellisesti kouluttamalla sen käyttöön koko hoitohenkilöstö. Tästä syystä emme ota uusia oppisopimusopiskelijoita kevään 2021 aikana. Seuraavan rekry- ja oppisopimuskouluskurssin hakuaika ajoittuu huhti-toukokuulle siten, että valinnat voidaan tehdä kesäkuun loppuun mennessä. Koulutus alkaa elokuussa 2021.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta, johon meille pääsee hakeutumalla järjestämiimme koulutuksiin.

Koulutukset alkavat noin viisi kuukautta kestävinä rekrytointikoulutuksina, jonka aikana maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. Tänä aikana suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja) kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan.

Rekrytointikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet ja alalle käytännössä soveltuvuutensa osoittaneet suorittavat perustutkinnon loppuun oppisopimuksella, jolloin olet palkallisessa työsuhteessa Helsingin sotessa.

Osaamisala on koulutuksesta riippuen ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, sairaanhoito ja huolenpito tai vammaistyö. Oppisopimus kestää noin kaksi vuotta.

Oppisopimuksen aikaiset työpaikat ovat oman toimialamme kotihoidossa, sairaaloissa ja seniorikeskuksissa. Osa työvuoroista sijoittuu iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Tehtäväkohtainen palkka oppisopimuksen alkaessa on 1815,67 euroa/kk. Palvelussuhteessa noudatamme Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Työaika on 38h 45min /vk (jaksotyö).

Kenelle oppisopimuskoulutus on tarkoitettu?

Koulutuksemme on tarkoitettu sinulle, jos
• olet kiinnostunut hoitoalasta
• olet soveltuva hoitoalalle
• olet vähintään 20-vuotias HELSINKILÄINEN
• sinulla on riittävän hyvä suomen kielen taito (B2.1)
• sinulla on hyvä terveys ja sitoudut ottamaan kaikki työn kannalta pakolliset rekotukset
• pystyt tekemään 3-vuorotyötä
• sinulla ei ole vakituista työ- tai opiskelupaikkaa.

Eduksi luemme aikaisemman kokemuksen asiakaspalvelu- ja hoitotyöstä.

Kuinka haet rekry- ja oppisopimuskoulutukseen?

Koulutukseen haetaan TE-palvelujen sivuilla www.te-palvelut.fi — haussa oleva työvoimakoulutus. Hakusanana toimii koulutuksen numero. Koulutusilmoitus tulee näkyviin hakuajan alkamispäivänä.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi  oma asiointi > koulutushakemus.
Paperihakemus on mahdollista jättää työ- ja elinkeinotoimistoon.

Kuinka hakuprosessi etenee?

Osan hakijoista kutsumme haastatteluun ja soveltuvuustestaukseen. Vieraskieliset hakijat ohjaamme tarvittaessa kielitestiin suomen kielen riittävän taidon arvioimiseksi. Kielitestit pidetään ennen soveltuvuustestiä.

Tiedon valinnasta tai valitsematta jäämisestä ilmoitamme kaikille hakeneille.

Lisätietoja

lähihoitajan työstä sosiaali- ja terveystoimialalla 
henkilöstösuunnittelija Leena Kärnä, 09 310 42350 (tavoitettavissa 8.-12.6.20. ja 29.6.-17.7.20.).

opiskelusta Stadin aikuisopistossa
hoitotyön opettaja Teija Puukko, puh. 040 8478684 (tavoitettavissa 18.6.20. saakka).

työvoimakoulutuksen etuuksista ja koulutukseen hakeutumisesta
Työlinjan koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702.


16–17 -vuotias kesänuori

Nuorille tarjoamme avustavia tehtäviä kesä- ja heinäkuisin. Kuukauden mittaisessa työsuhteessa saat 800 euron palkan, työkokemusta ja virallisen työtodistuksen. Päivittäinen työaika on 6 tuntia, 40 minuuttia, joka sisältää 30 minuutin mittaisen ruokatunnin.

Kesänuoren työssä teet erilaisia avustavia tehtäviä. Työ voi olla esimerkiksi asiakkaittemme kanssa juttelemista, ulkoilua, pelaamista, lehtien ja kirjojen lukemista. Jos olet esiintymistaitoinen, niin sovi esimiehesi kanssa, kuinka voit tuoda taitojasi esiin asiakkaittemme iloksi.

Hakuaika on maaliskuisin, jolloin työpaikkailmoitus tulee näkyviin Helsinkirekryyn.
Lue lisätietoa Kesätyöt -sivuiltamme.

  
 Katso millaisia töitä Stadin sotessa 16-17 -vuotiaat kesänuoret tekevät

Kesätyön hakija

Palkkaamme hoitoalalle vuosittain satoja sote-alan ammattilaisia tai opiskelijoita vuosiloman sijaisiksi eri työpisteisiimme. Lue lisätietoa Kesätyöt -sivuiltamme.

 

Siviilipalveluspaikan hakija

Vuosittain meillä työskentelee vain muutamia sivareita.

Mahdolliset siviilipalveluspaikat ilmoitamme Siviilipalveluskeskuksen sivuilla kohdassa avoimet työpalvelupaikat.


Palkkatukityötä hakeva

Jos haet palkkatuettua työpaikkaa, ota yhteyttä Te-palveluihin.


Työkokeiluun hakeva

Stadin soten työkokeilupaikat täytetään ensisijaisesti toimialan sisältä. Turvaamme vakituisille työntekijöillemme uudet työtehtävät tilanteessa, joissa heidän terveydentilansa muuttuu pysyvästi. Ulkopuolelta tulevia työkokeilijoita voimme ottaa vain satunnaisesti. Työkokeilusta on lisätietoa Te-palveluiden sivuilla.



16.10.2020 17:03