Yhteishaku alkaa 21. helmikuuta – Helsingissä monipuolisia koulutusmahdollisuuksia

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen, lukioihin sekä TUVA-koulutukseen on käynnissä 21.2.–21.3.2023. Helsingin kaupungin lukiot ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat monia vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen.
Helsingin kaupungin yhteishaun mainoskuva, jossa poika metron liukuportaissa.

Jokaisella 9.-luokkalaisella on velvollisuus hakea ammatilliseen, lukio- tai valmentavaan koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.

Helsingin kaupungin lukiot ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) tarjoavat monipuolisia toisen asteen koulutusvaihtoehtoja.

”On tärkeää, että nuori tekee oman kiinnostuksensa mukaisen valinnan opiskelupaikastaan. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksista saa hyvät eväät jatko-opintoihin ja työelämään. Opinnoista on mahdollista tehdä yksilöllisiä, ja omia unelmia pääsee toteuttamaan esimerkiksi lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön sekä runsaan verkkokurssitarjonnan kautta”, toteaa Helsingin kaupungin vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä 21.2.–21.3.2023.

Työelämälähtöisiä opintoja ja korkeakouluyhteistyötä

Suomen suurimmassa ammatillisessa oppilaitoksessa, Stadin AO:ssa, on yhteishaussa tarjolla 27 ammatillista perustutkintoa. 

Perustutkintoon on mahdollista sisällyttää lukio-opintoja tai yhdistää urheilu-ura. Ammattiin voi valmistua myös oppisopimuksella. Opiskelu Stadin AO:ssa on yksilöllistä ja työelämälähtöistä.

Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta Helsingissä järjestää Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielistä. Näillä kaikilla lukioilla on oma erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus.

Lukio-opiskelijat voivat valita opintojaksoja omien oppilaitostensa lisäksi kaupungin lukioiden yhteiseltä opintotarjottimelta. Kaupungin lukiot tekevät myös monipuolista korkeakouluyhteistyötä.  

TUVAssa tutustutaan toiseen asteeseen

Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVA-koulutuksessa opiskelija vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja. Lisäksi hän voi tutustua ammatillisiin ja lukio-opintoihin sekä korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Opinnot kestävät enintään vuoden, mutta opiskelija voi omien valmiuksiensa mukaan siirtyä toisen asteen koulutukseen jo aiemmin.

Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta, hänelle osoitetaan paikka TUVA-koulutuksesta.

Toisen asteen koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa

Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman ammatillista tai korkeakoulututkintoa oleville hakijoille. Koulutuksiin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. 

Yhteishaussa haetaan lukioon, ammatilliseen perustutkintokoulutukseen ja TUVA-koulutukseen. Yhteishaussa voi hakea myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatulle, vuoden pituiselle linjalle.

Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat 9.-luokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.

Yhteishaun tärkeät ajankohdat

  • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 21.2.–21.3.2023
  • Tieto valinnoista tulee aikaisintaan 15.6.2023
  • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uutisia toisen asteen opinnoista voi lukea nettisivuiltamme.