Valmistuneiden asuntojen määrä edelleen korkealla tasolla Helsingissä vuoden kolmannella neljänneksellä

Heinä-syyskuun aikana Helsinkiin on valmistunut noin 1 400 asuntoa. Toimitiloja on rakennettu vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.
Kalasatamassa on viime vuosina rakennettu paljon. Helsinkiin on tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä valmistunut noin 5600 uutta asuntoa.  Kuva: Tero Pajukallio
Kalasatamassa on viime vuosina rakennettu paljon. Helsinkiin on tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä valmistunut noin 5600 uutta asuntoa. Kuva: Tero Pajukallio

Rakentamisen tahti on pysynyt korkealla tasolla valmistuneen asuntotuotannon osalta Helsingissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Asuntotuotannon aloitusten ja rakennusluvitettujen asuntojen määrät neljännestasolla noudattelevat lähes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa. Syyskuun lopussa rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä reilu 980 000 kerrosneliömetriä, josta 63 prosenttia oli asuntorakentamista.

Rakennusluvitettujen asuntojen määrä vähäisempi edellisvuosiin verrattuna

Heinä-syyskuun aikana Helsinkiin on valmistunut noin 1 400 asuntoa. Koko vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä valmistuneita asuntoja on noin 5 600 kappaletta. Määrä on reilusti kahta edellistä vuotta enemmän, jolloin saman ajanjakson aikana on valmistunut keskimäärin noin 4 500 asuntoa.  

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä tasoittui hieman toisen neljänneksen laskusta ja noudattelee lähestulkoon viime vuoden vastaavaa ajankohtaa. Rakennusluvitettuja asuntoja oli lähes 900 kappaletta kolmannella neljänneksellä. Koko vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä rakennusluvitettujen asuntojen määrä on noin 3 500 asunnon tuntumassa, mikä jää alle kahden edeltävän tason. Asuntotuotannon aloituksia oli kolmannella neljänneksellä reilu 1 100, mikä noudattelee toisen neljänneksen ja viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on jatkanut laskuaan toisen neljänneksen tasosta. Syyskuun lopussa rakenteilla olevia asuntoja oli vajaat 8 300 kappaletta.

Toimitilarakentaminen pysytellyt maltillisena

Toimitilarakentaminen on jatkunut vähäisemmän rakentamisen merkeissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Muuta kuin asuinrakentamista valmistui kolmannella neljänneksellä noin 28 000 kerrosneliömetriä. Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 28 000 kerrosneliömetrin rakentamiseksi. Lukumäärä on kahden edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähäisempi, jolloin myönnetyissä luvissa olevan kerrosalan määrä on ollut keskimäärin 50 000 kerrosneliömetrin tuntumassa.

Toimitilarakentamisen aloituksissa on havaittavissa pientä laskua toiseen neljännekseen verrattuna. Aloituksia oli kolmannella neljänneksellä noin 30 000 kerrosneliömetriä. Keskeneräistä kerrosalaa oli toimitiloissa rakenteilla syyskuun lopussa noin 363 000 kerrosneliömetriä, mikä on likimain samaa tasoa kuin toisella neljänneksellä