Hyppää pääsisältöön

Uusia Kehittyvä kerrostalo -hankkeita Oulunkylään, Mellunkylään ja Malminkartanoon

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet tuovat uusia asumisen ratkaisuja ja energiainnovaatioita esikaupunkialueille. Oulunkylään, Mellunkylään ja Malminkartanoon toteutettavien hankkeiden keskiössä ovat asumiseen ja ilmastoon liittyvät ajankohtaiset haasteet.
Ilmakuva Malminkartanosta. Kuva: Simo Karisalo
Ilmakuva Malminkartanosta. Kuva: Simo Karisalo

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Ohjelman painopisteenä ovat uudenlaiset, innovatiiviset ratkaisut, joilla pyritään vastaamaan asumiseen ja asuntorakentamiseen liittyviin ajankohtaisiin tarpeisiin. Hankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi asumisen muuntojoustavuuteen, asumisen ja työn yhdistämiseen, energiatehokkuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja asumisviihtyvyyteen. Hankkeiden tulee toteuttaa kaupungin strategisia, asuntopoliittisia ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Ohjelmassa painottuvat jatkossa yhä enemmän esikaupunkialueet, jonne hankkeet tuovat uutta ja kehittävät ja elävöittävät ympäristöään. Kasvavan Helsingin kestävä rakentaminen perustuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin – Helsingin asunnoista 86 prosenttia on kerrostaloissa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa on kuluvana vuonna uudistettu ohjelmaan hakeutumista. Aiemman jatkuvan haun sijaan ohjelman puitteissa järjestetään vuosittain Kehittyvä kerrostalo -tonttihaku, jossa ehdotukset kohdistuvat nimetyille tonteille. Vuoden 2022 haku alkoi 1.6. ja hakuajan loppuun mennessä 12.9. jätettiin yhteensä 21 ehdotusta, joista 9 Oulunkylän tonttiin, 2 Mellunkylän tonttiin ja 10 Malminkartanontien länsipään alueelle.

Varauksensaajien valinta perustui kokonaisarviointiin, mutta ehdotuksella tuli olla uutuusarvoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Oulunkylässä pilotoidaan uudentyyppistä hirsikerrostaloa

Oulunkylän tonttiin kohdistuneista ehdotuksista parhaaksi arvioitiin Oulun Rakennustehon ehdotus Hirsikerrostalo, jonka puitteissa tutkitaan uudenlaista, arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ja modernia hybridirakenteista hirsikerrostaloa. Tarkoitus on kehittää ja monipuolistaa puukerrostalon imagoa. Asukkaille hirsirakennus tarjoaa muusta asuntotuotannosta poikkeavan elämyksellisen sisätilan. Asunnoista tehdään muuntojoustavia siten, että isommat asunnot on myöhemmin mahdollista jakaa kahdeksi erilliseksi asunnoksi tarpeen mukaan. Lattiasta kattoon yltävät suuret ikkunat haastavat perinteisen käsityksen hirsitalosta, ja puuta jätetään sisätiloissa näkyville mahdollisimman paljon.

Mellunkylän Aurinkosähkötalo ohjaa asukkaita ekologisempaan kulutukseen

Mellunkylän Kivikkoon kohdistuneista ehdotuksista parhaaksi arvioitiin T2H:n ehdotus Aurinkosähkötalo. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka samalla vähentävät asumisen kustannuksia. Asuinrakennuksen katolle rakennetaan aurinkovoimala, jonka tuottamaa energiaa voidaan käyttää koko kiinteistön tarpeisiin. Mahdollista ylijäämäsähköä voidaan myydä valtakunnalliseen verkkoon. Asukkaat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan ja automaatiotekniikka opastaa asukkaita ekologisempaan kulutukseen. Rakennuksen lämmitys tapahtuu maalämmöllä ja kesällä viilennys maaviileällä, ja energiaa kerätään talteen poistoilmasta. Huonekorkeus on normaalia korkeampi ja jokaiseen asuntoon kuuluu asuntopiha tai parveke.

Malminkartanossa asumisen konseptia mietitään uusiksi

Malminkartanontien kaavoitus on käynnistymässä, ja se tehdään yhteistyössä Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden kanssa. 18 000 m² suunnittelualue on nykyisellään viher- ja katualuetta ja näkyvä paikka, joka toimii porttina Malminkartanoon. Suunnittelun lähtökohtana on urbaani, rakennuksin rajattu kaupunkitila sekä ratkaisut, jotka synnyttävät mielenkiintoista kävelypainotteista ympäristöä. Puurakenteita ja/tai tiiltä rohkaistaan käyttämään persoonallisella tavalla siten, että suunnittelualue sopii luontevasti kaupunginosan ilmeeseen, mutta tuo siihen uuden värikkään kerrostuman.

Toiseksi parhaaksi Kehittyvä kerrostalo -työryhmä arvioi Bonavan ehdotuksen Patiotalo, jossa pientaloille ominaiset isot pihat, terassit, lasikuistit ja säilytystilat tuodaan kerrostaloasumiseen. Jokaisella kerrostasanteella on korkeintaan neljä asuntoa, jolloin vältytään pitkiltä ja pimeiltä käytäviltä. Isot asunnot ja yhteiset kerroskohtaiset keittiöpuutarha-alueet mahdollistavat hyvän asumisen puitteet esimerkiksi lapsiperheille.

Parhaaksi ehdotukseksi arvioitiin A-Kruunun ja Asuntosäätiön ehdotuksen Joustokortteli, joka yhdistää asumisen, työn ja harrastukset sekä elämäntilanteet joustavasti. Kyseessä on uudenlainen talotyyppi, johon tulee osallistavaa toimintaa tukeva piha ja yhteistilat. Pandemia-aika nosti esille haasteita esimerkiksi perinteisen asumisen mallin ja uuden, monipaikkaisen työn yhdistämisessä. Ehdotuksessa etätyö otetaan huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja tiloista tehdään eri tarpeisiin joustavasti muuntuvia, jotka ovat myös erotettavissa toisistaan. Taloon tulee erilliset joustokerrokset, jotka voivat toimia niin työ-, asuin- kuin harrastustiloina kuuluen kuitenkin kiinteästi asuntoihin.

Pöytäkirja on luettavissa Kaupunkiympäristölautakunnan sivuilta.