”Olen tosi kiitollinen, että olen päässyt tähän” – työelämäpainotteinen opetus vahvistaa oppilaan toimijuutta

Työelämäpainotteisessa opetuksessa (TEPPO) oppilas saa arvokasta kokemusta työelämästä, oppii uusia taitoja sekä työn hakemisesta että tekemisestä, tutustuu erilaisiin ihmisiin ja näkee monesti myös itsensä uudessa valossa.
Taisiya, Milena, Olivia ja Arto osallistuvat työelämäpainotteiseen opetukseen Kankarepuiston peruskoulussa.
Taisiya, Milena, Olivia ja Arto osallistuvat työelämäpainotteiseen opetukseen Kankarepuiston peruskoulussa.

Työelämäpainotteista opetusta on tällä hetkellä tarjolla yhdeksässä Helsingin kaupungin koulussa. Opetus on tarkoitettu 8.–9.-luokkalaisille, ja sitä toteutetaan valinnaisaineena. Oppilas hakee TEPPO-ryhmään valinnaisainehaussa, ja hakijat valitaan haastattelujen perusteella. Koulun työntekijä voi myös suositella ainetta oppilaalle.

Niin paljon ammatteja, jotka kiinnostavat

Kankarepuiston peruskoulussa TEPPO-opetuksessa on 20 oppilasta. Kasiluokkalaisten ryhmä kokoontuu koulun avotilassa.

Oppitunti alkaa tänään niin, että kukin oppilas valitsee pöydältä ammattikortin sen mukaan, millaisella fiiliksellä hän on juuri nyt. Pöydältä nousevat muun muassa psykologi, myyntipäällikkö, lentoemäntä, rakennusmestari, keittiöpäällikkö, siivoustyönjohtaja, ompelija, ammattiurheilija, kokki, hammaslääkäri ja laulaja. Jokainen kertoo lyhyesti, miksi juuri tämä ammatti innostaa tänään.

– Tehtävä virittää ajattelemaan ja osoittaa, miten paljon erilaisia ammatteja ja töitä ylipäänsä on. Ammattikortit tuovat oppilaiden näkyville konkreettisia uusia ja erilaisia vaihtoehtoja ja auttavat heitä pohtimaan ja tunnistamaan tulevaisuutensa mahdollisuuksia, työelämäohjaaja Sami Seppilä selittää.

Oppilaat valitsevat ammattikortin sen mukaan, millainen fiilis on juuri nyt.
Oppilaat valitsevat ammattikortin sen mukaan, millainen fiilis on juuri nyt.

"Pääsin puhumaan englantia”

Oppilaat ovat olleet lukuvuoden aikana jo kolmessa viikon mittaisessa työharjoittelussa ja neljäs on pian edessä. He ovat valmistelleet työssäoppimisjaksoistaan esitelmät, jotka esittelevät tunnilla. Oppilaat ovat käyneet harjoittelemassa työntekoa esimerkiksi ruokakaupoissa, kahviloissa, ravintoloissa, vakuutusyhtiössä, järjestössä, kirjastossa, päiväkodissa, liikuntakeskuksessa ja elokuvateatterissa.

– Kivointa oli safkaaminen. Sain myös tippiä, hampurilaisravintolassa työskennellyt Luca kertoo.

– Parasta työharjoitteluissa oli se, että voi mennä tutustumaan työhön, mutta se ei ole niin vakavaa. Pääsin seuraamaan vierestä korvauskäsittelytapauksia, sain tehdä tekstejä ja suunnitella materiaaleja webinaariin. Tutustuin myös etätöihin, vakuutusyhtiössä harjoitellut Veera muistelee.

– Opin, miten lapsiapu toimii. Olin mukana kokouksissa. Pääsin puhumaan englantia, kansainvälisessä järjestössä työharjoittelussa ollut Alexandra kertoo.

Positiivinen palaute kannustaa eteenpäin

TEPPO on joustavan perusopetuksen järjestämismuoto, ja osalle oppilaista tukitoimi, jos esimerkiksi koulumotivaatio on alhainen tai arjenhallinnassa haasteita. Opetuksen tavoitteena on omien vahvuuksien löytäminen, työelämätaitojen vahvistaminen, peruskoulun jälkeisten valintojen selkiyttäminen sekä koulumotivaation lisääminen.

Seppilä korostaa, että kurssilla ei anneta valmiita vastauksia, vaan oppilas joutuu ottamaan asioista selvää, tutkimaan ja tekemään itse. Ohjaaja toki auttaa.

Oppilaat esittelivät tunnilla, mitä kaikkea olivat työharjoittelussa oppineet.
Oppilaat esittelivät tunnilla, mitä kaikkea olivat työharjoittelussa oppineet.

Moni voi joutua mukavuusalueensa ulkopuolelle esimerkiksi tehdessään työhakemusta tai soittaessaan työpaikoille. Positiiviset kokemukset ja palaute kuitenkin kannustavat eteenpäin.

– TEPPO on jokaiselle oppilaalle omanlaisensa prosessi. Jollekin sellainen, että saa rohkeutta mennä oman asuinalueensa ulkopuolelle. Joku toinen saa ajatuksia siitä, mitä tekisi tulevaisuudessa. Jollekin se, että pääsee työelämään kiinni ja saa kesätyöpaikan, on iso juttu. Toisella vahvistuu suomen kieli, Seppilä luettelee havaittuja hyötyjä.

Seppilän kokemuksen mukaan työelämäpainotteisesta opetuksesta ovat hyötyneet hyvin erilaiset oppilaat ja monet ovat saaneet koko koulukäyntiin uutta puhtia työssäoppimisjaksojen ansiosta.

– Tässä on sellainen lumipalloefekti, että koulussakin on alettu tehdä hommia ja koko olemus on muuttunut, kun oppilas on saanut positiivisia kokemuksia.

Elokuvan esittelyä yleisölle

Janettella, Taisiyalla ja Milenalla on takanaan parikin työharjoittelua eri kahviloissa Helsingissä. He ovat oppineet esimerkiksi leipomaan sämpylöitä, palvelemaan asiakkaita, hoitamaan tiskejä ja siivoamaan.

– Hyvää on ollut se, että opit miten ollaan töissä ja miten töitä haetaan. TEPPO voi auttaa löytämään sen, mikä itseä kiinnostaa. Kahvilat ja ravintolat kiinnostavat nyt, Milena sanoo.

Janette oppi eniten itsestään työharjoittelussa elokuvateatterissa. Hän sai tehdä aulapalvelun töitä ja toivottaa kävijät tervetulleiksi näytökseen ennen elokuvan alkua. Puhuminen valkokankaan edessä isolle joukolle ihmisiä ei ollut yhtään kamalaa.

Todistukset auttavat työnhaussa

Aivan ongelmatonta työelämäpainotteinen opetus ei ole, sillä oppilaat ovat viisi viikkoa poissa muusta opetuksesta, mikä voi aiheuttaa konfliktia aineenopetuksen kanssa. Oppilaille ei tule lisätehtäviä työssäoppimisjaksojen aikana, sillä työharjoittelu itsessään uudessa ympäristössä on rankkaa.

– Kahvilatyössä vaikeaa oli, kun piti seistä koko päivän. Kävelin aina työpäivän jälkeen kotiin kuin joku zombi, Taisiya muistelee.
 

Veera, Alexandra ja Janette pitivät työharjoittelukokemuksia erittäin tärkeinä.
Veera, Alexandra ja Janette pitivät työharjoittelukokemuksia erittäin tärkeinä.

– Olin oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Mutta töissä oli rento ilmapiiri, Beata kertoo.

– Työharjoittelu oli raskasta, mutta kivempaa kuin koulu, Arto sanoo.

Hän ja kurssikaveri Nikolai harjoittelivat Jakomäen alueen ruokakaupoissa ja oppivat esimerkiksi purkamaan kuormaa, hyllyttämään, pahvittamaan ja muovittamaan. He kehuivat erityisesti mukavia työkavereita.

Valinnaisaineen ydinajatuksena on oppilaan toimijuuden vahvistaminen: hän ei voi vain istua passiivisena ja kuunnella, kun muut kertovat, miten maailma makaa. Hänestä tulee toimija, ja hän oppii itse löytämään vastauksia.

– Niille, joilla on motivaatio-ongelmia koulussa tai haasteita arjenhallinnassa, tekee myös tosi hyvää vieroittaa itsensä kännykästä viikon työelämäjaksolla. Töissä ei voi olla puhelimella muuta kuin ehkä tauolla, Seppilä sanoo.

Oppilaat saavat harjoitteluista todistukset, jotka ovat valtti esimerkiksi kesätyönhaussa.

Pysyväksi toiminnaksi syksyllä

Työelämäpainotteinen opetus on Helsingissä alkanut projekteina vuonna 2019, ja opetusta on nyt yhdeksässä koulussa: Porolahden, Kannelmäen, Vesalan, Vuoniityn, Laajasalon, Kankarepuiston ja Taivallahden peruskouluissa, Meilahden yläasteen koulussa sekä Hoplaxskolanissa.

Sami Seppilä työskentelee työelämäohjaajana Kankarepuiston peruskoulussa.
Sami Seppilä työskentelee työelämäohjaajana Kankarepuiston peruskoulussa.

– Syksystä 2023 eteenpäin TEPPOa toteutetaan Helsingissä pysyvänä toimintana. Lukuvuonna 2023–2024 laajuus pysyy samana kuin tähän asti, mutta suunnitelmien mukaan laajennamme toimintaa asteittain vuosina 2024–2027, pedagoginen asiantuntija Antti Värtö kertoo.

Oppilaiden kertomuksista käy hyvin ilmi, miten TEPPO on vienyt heitä eteenpäin.

– Olen sosiaalisempi kuin ennen. Nyt on helpompi soittaa vieraisiin paikkoihin, Milena sanoo.

– On helpompi olla rohkeampi, Olivia komppaa.

– Haluaisin ammatin, jossa pysyn. Olen tosi kiitollinen, että olen päässyt tähän TEPPO-opetukseen ja saanut paljon tietoa erilaisista ammateista, jotka eivät aiemmin kiinnostaneet, Veera tuumaa.

Teksti ja kuvat:
Nina Dale