Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti 29. toukokuuta kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen laajuus on noin 15 142 brm² sisältäen nykyisen terveysaseman laajennuksen sekä metron uuden lippuhallin, pysäköintihallin laajennuksen ja huoltopihan rakentamisen.
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen myötä myös palvelujen aukioloaikoja voidaan laajentaa. Kuva: Kimmo Brandt
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen myötä myös palvelujen aukioloaikoja voidaan laajentaa. Kuva: Kimmo Brandt

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelualueena ovat itäisestä suurpiiristä Vartiokylän, Myllypuron ja Mellunkylän peruspiirit, sekä Östersundomin suurpiiri. Palvelualueella väestömäärä kasvaa noin 8 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2035, ollen tuolloin noin 80 000 asukasta.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennushanke mahdollistaa monialaisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille samassa toimipisteessä ja tehostaa oikea-aikaista hoitoon pääsyä. Hankkeen myötä myös palvelujen aukioloaikoja voidaan laajentaa ja työmuotoja uudistaa.

Hankesuunnitelman mukaan rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 69 478 000 euroa joulukuun 2022 kustannustasossa. Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto.

Malminkartanonhuipun asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös Malminkartanonhuipun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Malminkartanonhuipun alueen kehittämisen lähivirkistyksen ja urheilu- ja virkistyspalveluiden tarpeisiin luontoarvot huomioiden.

Alueelle on suunniteltu uusia virkistyspalveluita, kuten ulkoilureittejä ja laajempi ulkokuntoilupaikka sekä rakennusala, joka mahdollistaa muun muassa kahvila- ja ravintolapalvelut. Virkistyspalveluita keskitetään erityisesti Malminkartanonhuipun itäreunalle, jolloin arvokkaimpia luontoalueita säilyy.

Kaavaratkaisu etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lausunto MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiluonnoksesta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiluonnoksesta.

Kaupunginhallitus toteaa lausunnossa, että suunnitelma on visioltaan ja tavoitteiltaan (hiilineutraali, hyvinvoiva ja menestyvä Helsingin seutu) hyvä. Myös monet suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat hyvin tunnistettuja ja tarpeellisia.

Helsingin näkökulmasta keskeisimmät huomiot liittyvät suunnitelman riittämättömään kokonaisrahoitukseen ja investointiohjelman sisältöön. Lausunnossa todetaan, että valtion osuutta investointihankkeista tulee kasvattaa.

Lisäksi todetaan, että seudun kestävän kasvun ja kuntien omien ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta on ongelma, että hiilineutraaliustavoitetta ei vaikutusten arvioinnin perusteella lähimainkaan saavuteta, ja suunnitelma on siltä osin riittämätön. On välttämätöntä, että suunnitelmassa esitetään, millä keinoilla sille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

MAL-suunnitelman pohjalta neuvoteltava MAL-sopimus on Helsingin seudun kasvusopimus, jossa kunnat sitoutuvat toteuttamaan merkittävän määrän uutta asuntotuotantoa ja valtio tukee tuotannon käynnistymistä liikenneinvestointien ja käynnistys- sekä infra-avustusten avulla. Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu yhdessä on perusteltua, sillä niiden vaikutukset liittyvät aina kiinteästi toisiinsa.

Kaikki kaupunginhallituksen 29.5. kokouksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.