Meri-Rastilaan uusia laadukkaita kortteleita – alueen merellisyys korostuu entisestään

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus alkaa jo lähivuosina. Uudistukset eivät rajoitu pelkästään rakentamiseen, vaan myös alueen palvelut ja liikenneyhteydet paranevat.
Meri-Rastilan itä- ja länsiosan asemakaavaehdotus, ilmakuvaupotus lounaasta. Kuva: Asemakaavoituspalvelu, Helsingin kaupunki
Meri-Rastilan itä- ja länsiosan asemakaavaehdotus, ilmakuvaupotus lounaasta. Kuva: Asemakaavoituspalvelu, Helsingin kaupunki

Projekti-insinööri Linda Toivonen kaupungilta kertoo, että koska Meri-Rastila on yksi kaupunkiuudistusalueista, sen kehittämiseen kiinnitetään huomiota tavanomaista laajemmin.
– Kaupungin eri toimialat miettivät, mitä alueelle kohdistuva erityiskohtelu niiden omalta osalta tarkoittaa. Kaupunkiuudistusta tehdään sekä kaupunkirakennetta kehittämällä että arjen palvelutarjontaa parantamalla. 

Merellisyyden korostamista

Kuten jo nimi sanoo, Meri-Rastilassa merellisyys on läsnä. 
– Tarkoitus on parantaa reitistöjä siten, että meri on entistä paremmin saavutettavissa. Rantaan on miellyttävä suunnata, sillä sinne pääsee myös viheryhteyksiä pitkin. Uusien asuinkortteleiden pihoista on yhteys viheralueisiin, mikä on jo aiemmin ollut alueelle tyypillistä. 
Luonnonläheisyys puistoineen ja metsineen on kaiken kaikkiaan Meri-Rastilalle omaleimaista, mitä vahvistetaan entisestään.
Koko Vuosaarta varten on juuri laadittu selvitys eri metsäalueiden arvoista luonnon monimuotoisuudelle. Selvitystä on tarkoitus käyttää ympäristön muutoksia suunniteltaessa.

Näkymäkuva Meri-Rastilan liikekeskuksesta Meri-Rastilan tieltä. Kuva: Kuvan tekijä: Ettala Palomeras Oy / Nomad Arkkitehdit Oy
Näkymäkuva Meri-Rastilan liikekeskuksesta Meri-Rastilan tieltä. Kuva: Kuvan tekijä: Ettala Palomeras Oy / Nomad Arkkitehdit Oy

Monipuolista rakentamista

Rakentaminen alkaa arviolta 2024–2025 Meri-Rastilan länsiosasta, liikekeskuksen alueen ympäristöstä ja Haruspuistoon sijoittuvista uusista puistotonteista.
Uusiin rakennuksiin on suunniteltu viherkattoja sadevesiä viivyttämään. Samalla viherkatot lisäävät luonnon monimuotisuutta sekä alueen vehreyttä yhdessä pihojen, puistojen ja virkistysmetsien kanssa.
Nykyistä vuokra-asuntovaltaista asuntokantaa monipuolistetaan ja omistusasumisen määrää lisätään.
Innovatiivisia rakentamisen ratkaisuja haetaan muun muassa Kehittyvä kerrostalo-ohjelman avulla, jossa lisätään kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja.
Asuinrakentamisen yhteydessä parannetaan alueen puistoja ja ulkoilureittejä.
Ensimmäisenä uudistuu Haruspuisto, jossa muun muassa reitistöjä ja valaistusta parannetaan. Puistoa suunnitellaan erityisesti nuorten mieltymysten mukaiseksi uusine leikki- ja pallokenttineen.
Osa nykyisistä rakennuksista muun muassa Harustiellä ja Meri-Rastilan tiellä on mahdollista purkaa. Tilalle on tulossa laadukasta korttelirakentamista.

Korttelitalo kokoaa palvelut

Toivonen mainitsee Meri-Rastilan uudistuksessa yhdeksi keskeisimmäksi hankkeeksi korttelitalon. 
Uuden korttelitalon on tarkoitus koota palvelut yhteen, ja samalla peruskoulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto ja asukastoiminta saavat uudet tilat.
Korttelitalon suunnittelu on tarkoitus käynnistää arkkitehtuurikilpailulla, ja uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua 2028. 

Näkymäkuva Pohjavedenpuiston asuinkorttelista 54165 etelästä. Kuva: Kuvan tekijä: Avarrus arkkitehdit Oy
Näkymäkuva Pohjavedenpuiston asuinkorttelista 54165 etelästä. Kuva: Kuvan tekijä: Avarrus arkkitehdit Oy

Resurssiviisasta rakentamista

Toivanen kertoo, että Meri-Rastilan purkavassa rakentamisessa kiinnitetään huomiota resurssiviisauteen. Toisin sanoen uutta rakennettaessa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan purettavien rakennusten materiaaleja.
Rakentajat ovat mukana talkoissa. Niiltä odotetaan resurssiviisauden lisäksi panostusta taiteeseen. Rakentajat ovat nimittäin sitoutuneet tontinvarauksen yhteydessä muun muassa Kalasatamasta tuttuun taidemaksuun.
– Meri-Rastilaan on tulossa taidetta ja tapahtumia julkisille paikoille, kuten kadunvarsille ja puistoihin. Alueelle halutaan tuoda taidetta jo rakentamisvaiheessa kaupunkiympäristöä elävöittämään.

Asukkaiden tarinat talteen

Kaikilla kaupunkiuudistusalueilla korostetaan ns. place makingia – toisin sanoen hyödynnetään paikallista yhteisöä, verkostoja ja ideoita, kun luodaan viihtyisiä paikkoja.
Meri-Rastilassa selvitetään alueen identiteettiä ja vahvistetaan sitä keräämällä asukkaiden kaupunginosatarinoita ja visioita ensi vuoden (2023) aikana.

Kaupunkiuudistus on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen.

Teksti: Kirsi Riipinen