Lapinlahden sairaalan kehittäminen jatkuu

Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden sairaala-alueen tulevan käytön suunnittelua vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja alueen käyttäjien kanssa. Suunnittelun tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön kunnostamiseksi yhteistyössä NREP:n kanssa. Puistoalue aiotaan säilyttää nykyisessä laajuudessaan eikä alueelle ole tulossa uudisrakentamista.
Lapinlahden sairaalan puutarha. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners
Lapinlahden sairaalan puutarha. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Helsingin kaupunki aloittaa joulukuussa suunnittelu- ja asemakaavoitustyön, jonka tavoitteena on Lapinlahden entisten sairaalarakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön. Tavoitteena on luoda edellytykset tilojen kunnostamiselle sekä mielenterveystyön ja avoimen kulttuuritoiminnan jatkumiselle muun toiminnan rinnalla.

Sairaala-alueen puisto säilyy nykyiseen tapaan kaupunkilaisten avoimessa käytössä. Uudisrakennusten sijoittamisesta puistoalueelle on luovuttu, eikä suunnitteluun sisälly muutakaan uudisrakentamista Lapinlahden alueelle.

Kaupungin kumppanina suunnittelussa jatkaa kiinteistönkehitysyhtiö NREP. Sen aiemmin tekemiä ehdotuksia hyödynnetään suunnittelun pohjana soveltuvin osin. Päärakennukseen on ehdotettu muun muassa hostelli- ja työskentelytilojen kunnostamista. Osapuolet ovat kuitenkin avoimia myös muille ideoille, joita toivotaan sekä kaupunkilaisilta että alueen nykyisiltä käyttäjiltä.

Suunnittelun pohjaksi kaupunki kerää kaupunkilaisten ajatuksia Kerrokantasi-palvelussa 20.1.2023 asti. Alueen käyttäjillä ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun myös keväällä järjestettävissä työpajoissa, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Suunnitteluun liittyvä asemakaavoitus on tarkoitus aloittaa alkuvuonna 2023. Kaavoituksen alkaessa sen vaiheista kerrotaan muun muassa osallisille lähetettävällä kirjeellä, Karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Suunnitelmavahdin avulla.

Sairaalarakennukset korjausten tarpeessa

Sairaalatoiminta Lapinlahdessa päättyi vuonna 2008. Vuonna 1841 valmistunut päärakennus ja sivurakennukset ovat odottaneet pitkään ratkaisua siitä, mihin käyttöön rakennukset korjataan ja miten korjaukset rahoitetaan. Kaupungin tavoitteena on pääsääntöisesti luopua tiloista, joita ei käytetä sen omia palveluita varten. Viime vuosina Lapinlahden tiloja on vuokrattu Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamolle ja Lapinlahden Lähde Oy:lle.

Tarvittavien peruskorjausten rahoittamiseksi kaupunki suunnittelee nyt uudenlaista omistusjärjestelyä, jonka yhtenä tavoitteena on turvata tilojen vuokrausmahdollisuudet jatkossakin myös yleishyödylliseen toimintaan muun toiminnan rinnalla.

Suunnitelmana on, että kaupunki ja NREP perustaisivat tulevaisuudessa yhteisen kiinteistöosakeyhtiön, joka vastaa Lapinlahden tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta. Kaupunki voisi joko myydä tai luovuttaa rakennukset uudelle yhtiölle. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisessä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa.

Kaupunginhallituksen linjaukset ohjaavat suunnittelua

Lapinlahden sairaalan suunnittelun taustalla on kaupunginhallituksen vuonna 2020 tekemä päätös alueen säilyttämisen ja korjaamisen suuntaviivoista. Kaupunkiympäristön toimiala ehdotti tuolloin sairaalarakennusten myymistä NREP:lle, joka oli voittanut alueen kehittämisestä järjestetyn kilpailun. Voittaneen ehdotuksen mukaisesti sairaalan lähelle olisi rakennettu muun muassa hotelli.

Kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen ja päätti, että kaupunki teettää selvityksen siitä, miten Lapinlahti voidaan kunnostaa ja säilyttää toisella tavalla. Selvityksen lähtökohdaksi asetettiin, että puisto säilyy nykyisen kokoisena ja että rakennukset pysyvät riittävässä määrin kaupunkilaisille avoimina. Tavoitteena oli mahdollistaa mielenterveys-, kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminnan säilyminen osana aluetta sekä hahmottaa tasapuolinen ja avoin talousmalli.

Kaupunki voisi tarvittaessa jäädä rakennusten omistajaksi tai osaomistajaksi, mutta kehittämiseen oli pyrittävä löytämään ulkopuolisia toimijoita. NREP ja kilpailun voittanut ehdotus tuli pitää mukana kokonaisuuden selvittämisessä. Mahdollista lisärakentamista voitiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti suunnitella esimerkiksi Länsiväylän alun alueelle. Kyseiselle alueelle ei kuitenkaan tässä yhteydessä suunnitella rakentamista, vaan kaupunki neuvottelee NREPin kanssa mahdollisista uudisrakentamispaikoista muualla Helsingissä.

Alkavassa suunnittelutyössä noudatetaan kaupunginhallituksen asettamia suuntaviivoja ja ulkopuolisen selvityshenkilön antamia suosituksia. Tavoitteena on, että valmis toiminta- ja asemakaavaehdotus etenevät poliittiseen päätöksentekoon syksyllä 2023.