Länsi-Helsingin suurjännitteiset johdot siirretään maan alle

Helsingin kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy ovat allekirjoittaneet toteutussopimuksen sähköverkkojärjestelyistä Länsi-Helsingissä. Sopimus mahdollistaa kaupunkirakenteen ja pikaraitiotien rakentamisen Läntisen bulevardikaupungin alueelle.
Havainnekuvassa Pitäjänmäen uusi sähköasema Vihdintieltä nähtynä. Kuva: Helen Sähköverkko Oy
Havainnekuvassa Pitäjänmäen uusi sähköasema Vihdintieltä nähtynä. Kuva: Helen Sähköverkko Oy

Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille suunnitellaan uutta kaupunkirakentamista. Läntinen bulevardikaupunki ulottuu tulevaisuudessa Haagan, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen kaupunginosiin. Bulevardikaupungin liikenneyhteydet tukeutuvat pikaraitiotiehen, joka kulkee Munkkiniemestä Huopalahdentien ja Vihdintien kautta Lassilaan ja aina Kannelmäkeen saakka. Bulevardikaupungin ja Länsi-Helsingin raitiotien toteutuminen edellyttävät muutoksia alueen sähköverkkojärjestelyihin.

Järjestelyillä mahdollistetaan kaupungin kasvu ja kehittyminen

Alueella sijaitsevat suurjännitteiset voimajohdot ja Pitäjänmäen sähköasema on siirrettävä, jotta suunniteltu rakentaminen ja pikaraitiotie voidaan toteuttaa. Uudet sähkönsiirtoratkaisut turvaavat Helsingin alueen sähkönsiirtojärjestelmän luotettavan toiminnan myös jatkossa ja mahdollistavat kaupunkirakenteen laajentamisen pohjoiseen.

Nyt solmittu sopimus kattaa avojohtojen osittaisen maakaapeloinnin Pitäjänmäen sähköasemalta Kannelmäen, Meilahden ja Viikinmäen suuntaan siirtymäpylväille saakka. Vihdintien ja Meijeritien kupeeseen rakennetaan uusi Pitäjämäen sähköasema. Vanhan sähköaseman ja avojohtojen alueet vapautuvat näin rakentamiseen.

Uusi Pitäjänmäen sähköasema on sähkönsiirtoverkon kannalta merkittävä solmupisteasema ja yksi Helen Sähköverkon suurimmista sähköasemista.

– Sähköasematoiminnon siirtäminen uuteen sijaintiin on ollut haastava suunnittelutehtävä aseman suuruuden ja siihen liittyvien monien siirtoyhteyksien vuoksi. Toteutusprojekti on myös iso ja pitkäkestoinen kokonaisuus, ja se on aloitettava nyt, jotta alueet saadaan ajoissa vapautettua kaupunkirakentamista varten, sanoo Helen Sähköverkon liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Parviainen.

Bulevardikaupunki rakentuu 2030-luvulle tultaessa

Pitäjänmäen sähköaseman asemakaava on saanut lainvoiman vuonna 2023. Sähköaseman esirakentamistyöt alkavat vuoden 2024 aikana, ja varsinainen rakentaminen tapahtuu vuosina 2025–2027.

Myös maakaapelointitöitä valmistellaan tunnelirakentamisella jo tämän vuoden aikana. Varsinaista rakentamista suunnitellaan vuosille 2025–2027. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2028 aikana.

Uusien asuinalueiden suunnittelu bulevardikaupungin alueelle on käynnissä. Alueen asemakaavoitus ja muu suunnittelu tulee jatkumaan osa-alueittain 2020-luvun aikana. Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2024. Raitiotien rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2026 ja valmistuvan 2030-luvun alussa.