Kulttuurikeskus Vuotalo laajenee osaksi Kulttuurikorttelia

Vuosaareen suunnitellaan lisää asuntoja sekä liike-, toimi- ja kulttuuritiloja Vuotalon viereen. Alueen kehittäjän valinnasta järjestetään kilpailu.
Kuvituskuva, Studio Lumart+Vos-tiimi

Helsingin kaupunki etsii kilpailun avulla kumppania Vuosaaren keskustan uuden keskustakorttelin kehittämiseen. Kulttuurikeskus Vuotalon viereen, niin sanottuun Kulttuurikortteliin on tarkoitus rakentaa kulttuuritilojen lisäksi asuntoja ja liiketiloja.

Kilpailun tavoitteena on luoda Vuosaaren Kulttuurikorttelille toteutussuunnitelma ja valita toteuttaja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ehdotusta kilpailun järjestämisestä kokouksessaan tiistaina 15. maaliskuuta.

Mahdollisimman suuren toiminnallisen monipuolisuuden ja työpaikkamäärän saavuttaminen on osa kilpailutehtävää. 

Kortteliin tavoitellaan noin 28.000 kem
2 asuinrakennusoikeutta, josta voidaan toteuttaa vuokra-asuntotuotantona enintään 50 %. Liike- ja toimitilaa tavoitellaan vähintään 5.000 kem2. Mahdollisimman suuren toiminnallisen monipuolisuuden ja työpaikkamäärän saavuttaminen on osa kilpailutehtävää.

Lisää kulttuuripalveluita Vuosaaren keskustaan

Muun rakentamisen lisäksi kulttuurikeskus Vuotalon yhteyteen suunnitellaan kilpailun osana noin 500 m² uusia tiloja kulttuurin käyttöön erityisesti lasten ja nuorten taideopetukseen. Tilojen valmistuttua kaupunki hallinnoi ja vuokraa niitä esimerkiksi kuva- ja mediataide-, musiikki-, sirkus-, tanssi- ja teatterialojen toimijoille.

Tulevassa Kulttuurikorttelissa sijaitsee entinen Vuosaaren lukion rakennus, joka puretaan, kun uuden korttelin rakentaminen alkaa. Sitä odotellessa kaupunki selvittää mahdollisuuksia vanhan lukion väliaikaiskäyttöön.

Kaupungin tavoitteena on, että kulttuuritoiminta näkyy keskustan kaupunkitilassa. Esimerkiksi elokuvanäytökset, vuodenaikoihin liittyvät juhlat ja kesäkonsertit halutaan mahdollistaa luontevana osana keskustan ulkoilmaelämää. Kilpailuehdotuksilta odotetaan inspiroivia ratkaisuja korttelin ja Vuotalon yhdistävälle sisä- ja ulkotilojen kokonaisuudelle.

Vuosaaren keskusta liitettiin osaksi kaupungin prosenttitaideohjelmaa syksyllä 2021. Se ohjaa osan tulevan rakentajan maksamista korvauksista taideteosten tai kulttuuritarjonnan järjestämiseen alueelle. 

Kilpailu perustuu aiemmin luotuihin periaatteisiin

Kulttuurikorttelin suunnittelua ohjaavat Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet ja yleissuunnitelma, jotka valmistuivat asukasyhteistyön avulla vuosina 2016 ja 2020. Vuosaaren metroaseman ympäristöä kehitetään tiiviin kaupunkirakentamisen alueena, ja suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota miellyttävän ja elämyksellisen jalankulkuympäristön luomiseen. Kulttuurikorttelissa tätä tavoitellaan suurikokoisen korttelin läpi johdettavien, tilallisesti mielenkiintoisten vaihtoehtoisten kulkureittien kautta.

Kilpailuohjelma kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. 

Rakentaminen voi alkaa vuonna 2025

Kilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotukset tulee toimittaa 31.8.2022 mennessä. Kilpailun toiseen vaiheeseen kaupunki valitsee enintään kolme kilpailijaa. Toisessa vaiheessa kilpailijat laativat kaupungin edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen ohjein tarkemman projektisuunnitelman ja tekevät hintatarjouksen suunnitelmansa toteuttamisesta.

Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta keväällä 2023. Alustavan arvion mukaan korttelin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2025.

Kilpailun rinnalla kaupunki aloittaa Kulttuurikorttelin asemakaavoituksen, joka jatkuu yhteistyössä kilpailutuksen voittavan  tahon kanssa. Asemakaavoitus alkaa keväällä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisella. Asukkaat voivat jättää mielipiteensä muun muassa maaliskuussa julkaistun kilpailuohjelman tavoitteista, mikä voidaan huomioida kilpailua ohjaavissa neuvotteluissa.  Kaavoituksen alkamisesta saa tiedon esimerkiksi tilaamalla sähköpostiin Suunnitelmavahdin (hel.fi/suunnitelmavahti). Kulttuurikorttelin asemakaavamuutosta esitellään myös kevään Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa.

Vuosaaren keskustan alueen täydennysrakentamista edistetään parhaillaan myös läheisessä Mosaiikkikorttelissa, johon kaupunki on kaavoittamassa asuntoja ja liiketiloja. Muun muassa Mosaiikkikorttelia ja Urheilutalon laajentamista koskeva asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 30.3.-28.4.2022.

Lue lisää: 

Kaupunkiympäristölautakunnan

esityslista 15.3.2022

Vuosaaren

keskustan yleissuunnitelma (2020)

Vuosaaren

keskustan suunnitteluperiaatteet (2015)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uutta

Helsinkiä: Vuosaari(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuvituskuva Vuosaaresta, Studio Lumart ja Vos-tiimi.