Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin rakentamiselle vihreää valoa päättäjiltä

Helsingin kaupunki suunnittelee uutta Kruunuvuorenrannan palvelukorttelia Haakoninlahdenkadulle. Rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2024 syksyllä.
 Arkkitehdin näkemys sisätiloista / alustavaa suunnittelua. Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy
Arkkitehdin näkemys sisätiloista / alustavaa suunnittelua. Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto näytti palvelukorttelin hankesuunnitelmalle vihreää valoa kokouksessaan 17. marraskuuta. Suunnitelma etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

Tiloihin koulut, päiväkoti, leikkipuisto, nuorisotila ja liikuntakeskus 

Nopeasti rakentuvaan Kruunuvuorenrantaan tarvitaan uusia palvelutiloja. Palvelukortteliin ehdotetaan toteutettavaksi suomen- ja ruotsinkielisen peruskoulun tilat, päiväkodin tilat, leikkipuiston tukitilat, nuorisotilat sekä erillinen liikuntakeskus. Kokonaisuuden suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 2020, ja suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Peruskouluun tulee noin 700 suomenkielistä oppilasta luokka-asteille 1–9 sekä 200 ruotsinkielistä oppilasta luokka-asteille 1–6 ja 50 oppijaa esiopetukseen, yhteensä 950 lasta. Tilat rakentuvat toiminnallisista kokonaisuuksista eli kortteleista.

Päiväkotiin tulee tilat noin 200 lapselle. Osassa päiväkodin tiloista varaudutaan ympärivuorokautiseen käyttöön.

Leikkipuiston ulkotilat toteutetaan viereiseen Haakoninlahdenpuistoon erillisenä hankkeena.

Nuorisotilassa on kokoontumis- ja harrastustoimintaan sopivia pienryhmätiloja. Liikuntakeskukseen kuuluu täysimittainen palloilusali sekä liikuntasali pukutiloineen. Palvelukorttelin tiloja tullaan tarjoamaan myös asukkaiden ja seurojen ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Hankesuunnitelma sisältää tarkemman kuvauksen rakennushankkeen sisällöstä. Hankesuunnitelmaan voi tutustua rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätösasiakirjat-sivulla. 

Rakentaminen alkaa arviolta syksyllä 2024

Työmaa käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2024. Siten uudet tilat valmistuisivat arviolta kesällä 2026. Aikataulu tarkentuu myöhemmin, kun rakennuspaikan asemaakaava on vahvistunut ja hankkeelle on valittu toteuttaja ja saatu rakennuslupa.

Näkymä kadulta, alustavaan suunnitteluun perustuva arkkitehdin näkemys. Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy
Näkymä kadulta, alustavaan suunnitteluun perustuva arkkitehdin näkemys. Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy