Kouluterveyskyselyn tulokset julki – Helsingin oma raportti ilmestyy lokakuussa

Kansallisen Kouluterveyskyselyn vuoden 2023 tulokset on julkaistu. Tulokset ovat avoimesti saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. Helsingin tuloksia käsittelevä yhteenvetoraportti ilmestyy viikolla 43.
Helsinki tekee Kouluterveyskyselyn tuloksista erillisen raportin, jossa käsitellään tarkemmin esimerkiksi helsinkiläislasten ja -nuorten mielen hyvinvointia, harrastuksia, koulunkäyntiä, koettua kasvuympäristön turvallisuutta ja elintapoja.  Kuva: Maija Astikainen/Helsinki Partners
Helsinki tekee Kouluterveyskyselyn tuloksista erillisen raportin, jossa käsitellään tarkemmin esimerkiksi helsinkiläislasten ja -nuorten mielen hyvinvointia, harrastuksia, koulunkäyntiä, koettua kasvuympäristön turvallisuutta ja elintapoja. Kuva: Maija Astikainen/Helsinki Partners

Kouluterveyskyselyn indikaattorit on THL:n tulospalvelussa ryhmitelty seitsemään aihealueeseen, kuten hyvinvointiin, osallisuuteen ja vapaa-aikaan, kasvuympäristön turvallisuuteen sekä koulunkäyntiin ja opiskeluun. Tietoa on saatavilla 4. ja 5. luokkalaisista, 8. ja 9. luokkalaisista sekä 1. ja 2. vuosikurssin lukiolaisista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Tuloksia on mahdollista tarkastella alueittain, koulutusasteittain ja sukupuolen mukaan. Alueiden tilannetta voi verrata muiden kuntien, maakuntien tai koko maan tilanteeseen. Osasta indikaattoreista on tarjolla seurantatietoa vuodesta 1996 alkaen. 

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat maksutta kaikkien saatavilla sähköisen tulospalvelun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta THL:n sivuilla. Oppilaitoskohtaiset tulokset ovat salasanalla suojattuja, eli ne eivät ole avoimesti verkosta luettavissa. Linkki ja salasana vuoden 2023 koulukohtaisiin tuloksiin toimitetaan oppilaitoksien rehtoreille syyskuussa. 

Helsingin oma yhteenvetoraportti käsittelee kuntakohtaisia tuloksia tarkemmin

Helsingin kaupunki tekee Kouluterveyskyselyn tuloksista erillisen kuntakohtaisen raportin, joka ilmestyy viikolla 43. Kattavassa yhteenvedossa käsitellään tarkemmin esimerkiksi helsinkiläislasten ja -nuorten mielen hyvinvointia, harrastuksia, koulunkäyntiä, koettua kasvuympäristön turvallisuutta ja elintapoja. Julkaisussa nostetaan esille keskeisimmät myönteiset ja huolestuttavat seikat helsinkiläislasten ja -nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Julkaisu sisältää myös pitkän ajan trenditietoa eri indikaattorien kehityksestä.

Alustavan tulosten tarkastelujen pohjalta voidaan todeta, että suuri osa helsinkiläislapsista ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyy hyvin kouluympäristössä. Silti mielen hyvinvoinnin haasteet ovat pysyneet yleisinä: jopa yli kolmannes 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Vastaavasti 15 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista kokee yksinäisyyttä usein. Kyseinen osuus on edellistä mittauskertaa alhaisempi, mutta kuitenkin korkeampi kuin sitä edellisinä mittauskertoina ennen korona-aikaa. Näitä ja muita lasten ja hyvinvoinnin ilmiöitä tarkastellaan tarkemmin Helsingin tulosjulkaisussa. 

Helsingin tuloksia esitellään virtuaaliaamukahveilla

Helsingin tuloksia esitellään ja niistä keskustellaan yhteisesti Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) virtuaaliaamukahveilla 27.10. klo 09–10. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille tuloksista kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua tämän linkin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.