Konsernijaosto nimesi edustajia yhteisöihin ja säätiöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kokouksessaan 6. maaliskuuta edustajia yhteisöihin ja säätiöihin.
Kaupungintalon aula.
Kuva: Laura Oja

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Nimeämisehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kuntalain ja konserniohjeen määräyksiä sekä soveltuvin osin tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden linjaukset hallituksen yhteisistä osaamisvaatimuksista.

Kokouksessaan konsernijaosto kuuli myös Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.