Konepajan lukiokampuksen tilahanke etenee uudella toteutusmuodolla

Helsingin Konepajan aikuislukion ja uuden Konepajan lukion tilat toteutetaan kahteen lähekkäin sijaitsevaan rakennukseen Vallilassa. Lukion nuorten linja aloittaa toimintansa Vallilassa syksyllä 2024. Kaupunki pilotoi Töysänkadun toimipisteen muutos- ja korjaustöissä uutta urakkamallia.
Töysänkadulla perusparannetaan ja tehdään tilamuutoksia vuosina 1942–87 rakennettuun 7-kerroksiseen rakennukseen. Kuva: 3D-kaupunkimalli / Helsingin kaupunki
Töysänkadulla perusparannetaan ja tehdään tilamuutoksia vuosina 1942–87 rakennettuun 7-kerroksiseen rakennukseen. Kuva: 3D-kaupunkimalli / Helsingin kaupunki

Konepajan lukion ja aikuislukion tilat toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana rakennuksiin, jotka ovat osoitteissa Töysänkatu 2 ja Elimäenkatu 23. Yhteensä lukiokampukselle tulee tiloja hieman alle 1200 opiskelijalle.

Kaupunki korjauttaa ja muuttaa Töysänkadulla aiemmin toimistokäytössä olleet tilat opetustiloiksi noin 750 opiskelijalle. Ne valmistuvat vaiheittain syksyyn 2025 mennessä Konepajan lukion ja aikuislukion käyttöön.

Kaupunki omistaa Töysänkadun kiinteistön ja on vuokralla Elimäenkadun tiloissa.

Lukion nuorten linjan ensimmäiset oppilaat aloittavat Vallilassa tänä syksynä

Konepajan lukion nuorten linjan toiminta käynnistyy syksyllä 2024 Elimäenkadun tiloissa. Nuorten linjalle tulee noin 640 paikkaa, ja lukiossa on vuosittain tarjolla noin 200 aloituspaikkaa.

Konepajan aikuislukion toiminta kootaan Vallilaan sen useasta nykyisestä toimipisteestä. Aikuislukiolle jää toinen toimipiste Myllypuroon.

Töysänkadun kiinteistössä Teollisuuskadun puolella toimiva Stadin AO jatkaa toimintaansa tiloissaan lukioiden naapurina.

Töysänkadun hankkessa kokeillaan uutta urakkamallia

Töysänkadun tilahanke toteutetaan tavoitebudjetillisena projektinjohtourakkana. Kaupunki kokeilee urakkamuotoa ensimmäistä kertaa perusparannushankkeessa.

Kaupunki valitsi NCC:n projektinjohtourakoitsijaksi tarjouskilpailulla, jossa laadulla oli tavanomaista suurempi painoarvo. Valittu toteutusmalli mahdollistaa lisä- ja muutostöiden kustannusten minimoinnin, kun NCC osallistuu hankeyhteistyöhön jo toteutussuunnitellun aikana.

Korjaushanke alkaa keväällä 2024 kehitysvaiheella, jonka päätteeksi urakoitsija laatii tavoitebudjetin hankkeelle.

Toteutusvaiheesta tehdään erillinen päätös. Tavoitteena on käynnistää tilojen perusparannus- ja muutostyöt alkukesästä 2024.

Lue lisää aiheesta:

14.3.2024 NCC:n tiedote: NCC valittu uuden Konepajan lukion ja aikuislukion korjaushankkeen kehittämiskumppaniksi Helsingissä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).