Kauko-hanke innostaa ihmiset liikkumaan sekä viihtymään kaupungissa ja luonnossa

Helsingin kaupungin, Forum Virium Helsingin ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa etsitään ratkaisuja ihmisten liikkumisen edistämiseen. Hankkeessa tullaan toteuttamaan kokeiluja myös kaupunkiuudistusalueilla.
Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille eli Kauko-hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja ihmisten liikkumisen edistämiseen. Hanke on alkanut syksyllä 2023 ja päättyy vuonna 2025. Kuva: Maarit Hohteri
Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille eli Kauko-hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja ihmisten liikkumisen edistämiseen. Hanke on alkanut syksyllä 2023 ja päättyy vuonna 2025. Kuva: Maarit Hohteri

Syksyllä 2023 käynnistyneelle Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille eli Kauko-hankkeen keihäänkärkenä on kehittää kaupunki- ja rakennettua ympäristöä liikkumiseen kannustavaksi, sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi yhdessä alan yritysten kanssa. Toteuttajina ovat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

– Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ihmisten liikkumisen edistämiseen kaupunkitilassa. Kohderyhmänä ovat kaikki ihmiset, jotka eivät liiku riittävästi, sanoo Roope Töllikkö, hankkeen projektipäällikkö Helsingin kaupungilta. 

Kauko-hankkeessa kaupunginosiin perustetaan kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen kokeilut toteutetaan kaupunkiuudistusalueilla Malmilla ja Malminkartanossa, ja näiden lisäksi hyödynnetään pilottialueena Espoon Kivenlahteen lähivuosina valmistuvaa Laurea-ammattikorkeakoulun uutta kampusta.

– Kaupunkiuudistusalueilla on hankkeessa erilaisia painotuksia. Malmilla keskitytään ikäihmisiin ja Malminkartanossa kohderyhmänä ovat nuoremmat ihmiset sekä lapset, Töllikkö kertoo. 

Ratkaisuja etsitään yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Hankkeessa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat uusia markkinoita yrityksille sekä vahvistavat niiden kilpailukykyä. Samalla uudet ratkaisut tukevat pitkällä aikajänteellä kaupunkilaisten hyvinvointia. Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi liikuteltavat kaupunkirakenteet. 

Syksyyn 2025 saakka jatkuvassa hankkeessa toteutetaan arviolta kahdeksan kokeilua. Taustalla on Helsingin kaupungin ja Forum Viriumin Fiksu kaupunki -hanke, jossa samankaltaista työtä on tehty jo jonkin aikaa. Perusta uuteen on siis jo olemassa. 

Innovaatiot voivat olla esimerkiksi sensoriikkaan, turvallisuuteen tai modulaarisiin ratkaisuihin liittyviä. Luovia ratkaisuja etsitään yhdessä yritysten kanssa. Myös asukkaita osallistetaan.

– Kaupunkilaisilta on hyvä kysyä, mikä liikkumista estää, koska vastaukset voivat olla sellaisia, mitä emme ole aiemmin tienneet. Vastauksena voi olla esimerkiksi, ettei kaupunkiympäristössä, kuten puistoissa, ole riittävästi penkkejä, joilla levähtää ja tutkia ympäristöä, sanoo Töllikkö.

Ratkaisut voivat sisältää uusia teknologioita, kuten IoT, AR/VR/XR, tekoäly ja robotiikka. Hyvinvointia ja liikkumista pyritään edistämään muun muassa elävillä kaupunkitiloilla, modulaarisilla kaupunkirakenteilla, leikkiin ja viipyilyyn kannustavilla ratkaisuilla, turvalliseen liikkumiseen ja viihtyisiin reitteihin liittyvillä innovaatioilla, liikuteltavilla mittauspisteillä sekä ratkaisuilla, jotka tukevat luonnon potentiaalin hyödyntämistä osana hyvinvointia.

Töllikkö toivoo, että hankkeen päättyessä, hankkeessa mukana olevat tahot ja yritykset ovat kehittäneet uusia ratkaisuja ihmisten liikkumisen innostamiseen ja hanke on vahvistanut koko pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja elinvoimaa.