Kalasatamaan uusi julkisen tilan taidekokonaisuus

Kokonaisuudessa lähestytään taiteen ja tutkimuksen keinoin teknologisia tai virtuaalisia sovelluksia osana kaupunkisuunnittelua. Ensimmäinen teos valmistuu syksyllä.
Teoskokonaisuus levittäytyy kaupunkitilaan kuluvan vuosikymmenen aikana. Kuva: Tero Pajukallio
Teoskokonaisuus levittäytyy kaupunkitilaan kuluvan vuosikymmenen aikana. Kuva: Tero Pajukallio

A Stream among Streams on Kalasatamaan suunniteltu julkisen tilan taiteen kokonaisuus, joka levittäytyy kaupunkitilaan kuluvan vuosikymmenen aikana. Teoksissa tarkastellaan sensoripohjaista dataa, kerrostunutta kokemuksellisuutta sekä ihmisyyden ja teknologian leikkauspisteitä digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Kokonaisuuden tausta on Helsingin kaupungin vuonna 2013 aloittamassa, kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin koordinoimassa Fiksu Kalasatama -hankkeessa.

Kokonaisuuteen on kutsuttu mukaan neljä taiteilijaa: Laura Beloff, Flis Holland, Josefina Nelimarkka ja Jenna Sutela. Taiteilijat lähestyvät tematiikkaa kukin oman taiteellisen työskentelytapansa kautta. Teoksissa yhdistyy hetkellisyyttä ja kaupunkitilaan jäljen jättäviä elementtejä, läsnäolon ja virtuaalisuuden ulottuvuuksia, koneoppimista, vuorovaikutteisuutta, ei-inhimillisiä toimijuuksia ja systeemejä sekä aisti- ja sensoripohjaista havainnointia. Ensimmäinen teos on koettavissa elo-syyskuussa 2023.

Kalasataman ympäristötaidehankkeessa toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia Helsingin kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä HAM Helsingin taidemuseon yhteistyönä. Ympäristötaidehanke perustuu Helsingin kaupungin taiteen prosenttiperiaatteeseen ja rahoitetaan alueen rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.  Valmistuttuaan teokset tullaan liittämään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM Helsingin taidemuseo hallinnoi.