Helsinki valvoo tehostetusti pysäköintiä pyöräteillä ja -kaistoilla

Helsinki valvoo tehostetusti pyöräliikennettä haittaavaa pysäköintiä ja pysäyttämistä pyöräteillä ja -kaistoilla 20.–26. marraskuuta. Samalla kaupunki haluaa jälleen painottaa, että pysäköinti ja pysäyttäminen pyöräteillä ja -kaistoilla on lähtökohtaisesti kiellettyä – myös esimerkiksi tavarankuljetusten yhteydessä.
Tehovalvonnalla halutaan kiinnittää pyöräilyn väylillä tapahtuvaan virheelliseen pysäköintiin erityistä huomiota. Kuva: Roni Rekomaa
Tehovalvonnalla halutaan kiinnittää pyöräilyn väylillä tapahtuvaan virheelliseen pysäköintiin erityistä huomiota. Kuva: Roni Rekomaa

Tehostettua valvontaa tehdään esimerkiksi katuosuuksilla, joilla tapahtuvasta pyöräliikennettä haittaavasta pysäköinnistä ja pysäyttämisestä kaupunki on saanut palautetta. Tieliikennelain vastainen pysäyttäminen ja pysäköinti pyöräteillä ja -kaistoilla haittaa ja vaarantaa merkittävästi pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Virheellinen pysäköinti ja pysäyttäminen saattaa olla erityisen haitallista talviaikaan, kun väärässä paikassa olevat ajoneuvot häiritsevät tai pahimmillaan estävät väylien talvikunnossapitoa.

Pysäköinninvalvonta valvoo pyöräilyn väylillä tapahtuvaa virheellistä pysäköintiä osana päivittäistä työtään, mutta tehovalvonnalla halutaan jälleen kiinnittää asiaan erityistä huomiota. Pyöräväylillä tapahtuvan pysäköinnin ja pysäyttämisen valvonnan yhteydessä valvotaan myös jalkakäytävillä tapahtuvia pysäköintivirheitä.

Virheellinen pysäköinti vaarantaa liikenneturvallisuutta

— Jalkakäytävällä tapahtuva pysäköinti ja pysäyttäminen on erityisen haasteellista liikunta- ja näkörajoitteisten kadunkäyttäjien kannalta. Pahimmillaan jalankulun ja pyöräilyn väylillä tapahtuva pysäyttäminen ja pysäköinti pakottaa jalankulku- ja pyöräväylien käyttäjät ajoradalle, mikä on merkittävä riski liikenneturvallisuudelle, kertoo Helsingin kaupungin johtava pysäköinnintarkastaja Sari Huuhtanen.

Kaupunki haluaakin muistuttaa, että kaikenlainen pysäyttäminen ja pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja -kaistoilla – myös esimerkiksi tavarankuljetusten yhteydessä – on lähtökohtaisesti kielletty. Lyhytaikainen pysäyttäminen jalkakäytävillä ja pyöräteillä on sallittua ainoastaan useiden edellytysten, kuten pakottavan tarpeen, muun käytettävissä olevan paikan puutteen ja kuorman luonteen, täyttyessä samanaikaisesti. Pysäyttäminen ei myöskään saa kohtuuttomasti haitata, saati estää, väylän käyttöä.

— Oikea paikka lyhytaikaiselle pysäyttämiselle esimerkiksi tavarankuljetusten yhteydessä löytyykin usein ajoradalta. Esimerkiksi katuosuuksilla, joilla pysäköinti on kielletty, on useimmiten sallittua pysäyttää ajoradan varteen, Huuhtanen muistuttaa.