Helsinki turvaa lakisääteisen varhaiskasvatuksen siirtämällä henkilöstöä leikkipuistoista päiväkoteihin kevääksi 2023

Helsingin kaupungin henkilöstöä siirretään kevään 2023 ajaksi päiväkoteihin leikkipuistojen avoimesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Siirtojen taustalla on pitkään jatkunut varhaiskasvatuksen vaikea henkilöstötilanne sekä eri aloja koskeva laajempi työvoimapula. Toimenpiteillä kaupunki turvaa lasten lakisääteisen varhaiskasvatuksen järjestämisen ja varmistetaan henkilöstön työrauha lapsiryhmissä. 
Yleiskuva leikkipuistosta, jossa leikkiviä lapsia.
Kuva: Konsta Linkola

Varhaiskasvatuksen vaikea henkilöstövaje kiristyy entisestään. Helsingin on siksi siirrettävä 9.1.2023 alkaen lapsille ja perheille avointa toimintaa tarjoavien leikkipuistojen henkilöstöä päiväkoteihin kevään 2023 ajaksi. Siirroilla kaupunki turvaa lakisääteisen varhaiskasvatuksen. 
 
Kuten aiemmin kaupunki on kertonut, henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehty paljon eri toimenpiteitä: on lisätty varahenkilöitä ja nopean toiminnan apuja, korotettu palkkausta ja tehostettu palkitsemisia, kehitetty systemaattisesti urapolkuja, pätevöitymistä ja täydennyskoulutustarjontaa, kehitetty uusien työntekijöiden perehdytystä, lisätty opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä sekä vahvistettu pedagogiikkaa, viestintää ja rekrytointimarkkinointia.  
 
Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta Helsingissä on alueita ja yksikköjä sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, joihin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilöstöä lakisääteiseen mitoitukseen.  
 
“Henkilöstöjen siirrot ovat pakon edessä tehtäviä toimenpiteitä tilanteessa, jossa henkilöstöä ei kerta kaikkiaan ole riittävästi. Olemme tehneet niitä jo syksyllä 2022, ja päiväkodeissa onkin oltu erittäin kiitollisia osaavista ja omistautuneista työntekijöistä, jotka he ovat leikkipuistoista saaneet. Toivomme, että näillä toimenpiteillä lasten oikeus lakisääteiseen varhaiskasvatukseen turvataan. Lisätyövoiman ansiosta varhaiskasvatuksen henkilöstö saa tarvitsemansa työrauhan lapsiryhmiin pidemmäksi jaksoksi”, sanoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas
 
Kuluneena vuonna varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on alkanut näkyä myös muissa kaupungeissa. Koulutusmäärien vähäisyyden lisäksi taustalla on laajempi työvoimapula, joka on muun muassa työikäisen väestön määrästä johtuva ilmiö, joka aiheuttaa ja tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan ongelmia työvoiman saatavuudessa erityisesti yhteiskunnan eri palvelualoilla. 

Kevään ajaksi suljetaan avointa toimintaa lapsille ja perheille tarjoavat leikkipuistot 

Helsingin kaupunki tarjoaa leikkipuistoissa avointa aamupäivätoimintaa sekä kahdenlaista iltapäivätoimintaa: 1) lakisääteistä iltapäivätoimintaa, jonka järjestämiseen perusopetuslaki kaupungin velvoittaa, sekä 2) avointa iltapäivätoimintaa, jota laki ei velvoita eli kaupunki tarjoaa tätä täydentävänä palveluna kaupunkilaisille.

Henkilöstön siirtojen seurauksena Helsingissä suljetaan kevään 2023 ajaksi yhteensä 39 leikkipuistoa, joissa järjestetään lapsiperheille suunnattua aamupäivätoimintaa kuten esimerkiksi kerhoja sekä koululaisten iltapäivätoimintaa. Kokonaisuutena 39 leikkipuiston sulkemisella on vaikutus noin tuhannen helsinkiläisen eka- ja tokaluokkalaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Avoinna pysyy 25 leikkipuistoa, joissa kaikissa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa. Tässä toiminnassa on noin 1100 lasta.  
 
Perheet voivat hakea kevään 2023 ajaksi perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan. Paikkoja perusopetuslain mukaisessa toiminnassa on valitettavasti tällä hetkellä tarjolla vähemmän kuin tarvetta olisi. Lisäksi korvaajia avoimelle toiminnalle haetaan parhaillaan aktiivisesti yksityiseltä sektorilta, ja myös näihin hakeutumisesta kerrotaan perheille heti kun tietoa on. 

”Tilanne on ennen kaikkea perheille ja lapsille äärimmäisen valitettava. Halusimme kuitenkin kertoa tilanteesta avoimesti hyvissä ajoin vielä tämän vuoden puolella. Tiedämme, miten tärkeitä leikkipuistot ovat helsinkiläisille, ja siksi haluamme saada ne jälleen auki niin pian kuin mahdollista. Teemme tämän tavoitteen eteen kaiken mitä kaupunkina voimme. Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan juurisyyt ovat kuitenkin myös laajemmin yhteiskunnallisia, joihin ratkaisuja on haettava valtakunnallisesti”, Järvenkallas sanoo.
  
Suljettavat leikkipuistot 9.1.2023 alkaen ovat: 
Etelä: Lahnalahti, Ruoholahti 
Keskinen: Intia, Kimmo, Lehdokki, Sanna, Vallila, Linja 
Läntinen: Laurinniitty, Munkki, Tullinpuomi, Ulvila, Viiri, Kaunokki, Nuoli, Trumpetti 
Pohjoinen: Mäkitorppa, Soihtu, Torpparinmäki 
Koillinen: Filpus, Maasälpä, Salpausselkä, Traktori, Unikko, Jalopeura, Kurranummi, Linnunrata, 
Nurkka, Tapuli 
Kaakko: Hilleri, Puuskakulma, Rudolf, Santahamina, Tuorinniemi 
Itä: Kiikku, Kipinäpuisto, Mellunmäki, Haruspuisto, Mustakivi 
 
Lisäksi suljetaan perhetalot Betania, Torpparinmäki, Sahrami, Naapuri, Kajuutta